Indexering alimentatie 2020

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft het percentage waarmee kinderalimentatie en partneralimentatie per 1 januari 2020 wordt verhoogd, vastgesteld op 2,5 procent. . Dit bericht is gepubliceerd in de Staatscourant van 29 oktober 2019.

Waarom indexering?

De wettelijke indexering van alimentatie volgt de ontwikkeling van het loonpeil en is bedoeld om de koopkracht van de alimentatiegerechtigde op peil te houden. Let dus op dat u vanaf 1 januari aanstaande het juiste bedrag betaalt of ontvangt.

Hoe weet je dat je meer moet betalen?

De indexering is gebaseerd op de wet en het wordt daarom vanzelfsprekend gevonden dat iedereen weet dat alimentatie ieder jaar door indexering verandert.Het is dus geen voorwaarde dat de alimentatiegerechtigde vraagt om aanpassing van de alimentatie met de wettelijke indexering. Praktisch is het natuurlijk wel. Een voorbeeldbrief die aan de alimentatieplichtige gestuurd kan worden is hier te vinden.

Kan er worden afgeweken van de wettelijke indexering?

De individuele omstandigheden kunnen afwijken van de algemene ontwikkeling. Na de vaststelling van een alimentatiebedrag kunnen in de loop van de tijd de omstandigheden veranderen, bijvoorbeeld door een andere baan of een nieuw gezin. In zo’n geval kan het alimentatiebedrag gewijzigd worden. Uiteraard is het mogelijk om in onderling overleg hiervoor een regeling te treffen, al dan niet met hulp van een mediator die ook kan berekenen wat onder de nieuwe omstandigheden een passende bijdrage is. Komt men er samen niet uit, dan kan een beroep worden gedaan op de rechter om een bestaande regeling aan te passen aan de veranderde omstandigheden. Hiervoor is de hulp van een advocaat noodzakelijk.

Wat te doen als er niet betaald wordt?

U kunt het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) inschakelen als uw ex-partner weigert om de wettelijke verhoging te betalen. Deze overheidsinstantie houdt zich bezig met de inning van alimentatie. Let wel op: Wanneer u het LBIO niet binnen 6 maanden na het ontstaan van de achterstand inschakelt, kan het niet de volledige achterstand voor u innen. Voor een grotere achterstand kunt u wel een deurwaarder inschakelen, maar is de achterstand groter dan vijf jaar, dan is het meerdere in principe verjaard, tenzij u kunt aantonen dat u tijdig de alimentatieplichtige heeft aangemaand (dit wordt ‘stuiten’ genoemd).

Voorgaande jaren

Indexering alimentatie, percentages in vorige jaren:
1-1-2019…2,0%
1-1-2018…1,5%
1-1-2017…2,1%
1-1-2016…1,3%
1-1-2015…0,8%
1-1-2014…0,9%
1-1-2013…1,7%
1-1-2012…1,3%
1-1-2011…0,9%
1-1-2010…2,3%
1-1-2009…3,9%
1-1-2008…2,2%
1-1-2007…1,8%
1-1-2006…0,9%
1-1-2005…1,1%
1-1-2004…2,5%
1-1-2003…3,9%
1-1-2002…4,6%
1-1-2001…3,3%
1-1-2000…2,5%

Heeft u vragen over dit onderwerp of over uw eigen situatie, neem dan contact met ons op.