De feestdagen van de maand december zijn weer achter de rug. In veel gezinnen is de periode rond Kerstmis en Oud en Nieuw een heuse relatietest. En ging het al niet zo lekker in de relatie, dan kunnen juist die dagen, die als vanzelfsprekend gezellig ‘moeten’ zijn, een uitdaging vormen. Kerstdiners met de families moeten een culinair hoogtepunt zijn en het toppunt van gezelligheid. Er moeten passende cadeaus komen voor iedereen en familiesamenkomsten moeten gezellig zijn. Alles is anders dan normaal. En de druk van het moeten en verwachtingen die niet uitkomen, zijn voor sommige relaties de druppel, die de beslissing om uit elkaar te gaan versnelt. Niet voor niets is er na de feestdagen een piek te zien in de aanvragen van scheidingen bij familierechtadvocaten.

Financieel zwaar weer

Dit jaar komt daar nog bij dat er in een groeiend aantal huishoudens sprake is van zwaar weer door financiële zorgen. Inkomens die niet meestijgen met de kosten van energie en de boodschappen die alsmaar duurder worden. De huidige economische situatie is een extra uitdaging, waardoor relaties onder druk kunnen komen te staan. En als de beslissing om uit elkaar te gaan dan wordt genomen, ligt het gevaar op de loer dat mensen zich nog meer op hun standpunten gaan beroepen, met het doel om te beschermen wat ze hebben. Terwijl de paradox is dat juist als er sprake is van verharding van standpunten scheidingen veel vaker ontsporen, met veel extra kosten van dien.

Belangen zoeken

In de overlegscheiding zoeken we niet naar tegenstellingen in standpunten, maar vooral naar de (gedeelde) belangen daaronder. Overlegscheidingsadvocaten werken daarbij niet tegen elkaar, maar met elkaar samen en versterken elkaar met ieders deskundigheid. De coach die bij de overlegscheiding betrokken is, helpt de partijen om hun relatie om te vormen naar een goed, constructief ouderschap na de scheiding vanuit het gemeenschappelijke belang, de kinderen. En de neutrale financial bewaakt het belang van de continuïteit van de onderneming, als die er is, en de toekomstige woonsituatie van ieder van beide partijen. Alle professionals houden rekening met de tijd en aandacht die de partijen nodig hebben, ook dat is een belang, dat het proces van de scheiding beter doet verlopen.

Hulp nodig?

Hebben jullie voor of na de feestdagen besloten dat jullie definitief niet meer samen verder willen? En heb je hierbij hulp nodig? Neem dan contact met mij op. Dit is een belangrijke periode in jouw leven die al je aandacht vergt. Goede professionele hulp kan je door deze fase helpen. Zodat je de toekomst met vertrouwen tegemoet kunt gaan.

 

Dit artikel is een bewerking van het artikel dat ik schreef voor de Praktijkgroep Overlegscheiden Zuid-Holland. Hier vind je alle overlegscheidingsprofessionals in de regio, met wie ik als overlegscheidingsadvocaat samenwerk.