Adoptie en juridisch ouderschap

De adoptie van een kind is een beslissing van de rechter, waardoor je de juridische ouder van het kind wordt. Een verzoek tot adoptie moet worden ingediend door een advocaat.

Juridisch ouderschap

Door adoptie ontstaat een familierechtelijke band die gelijk te stellen is aan die van bloedverwantschap. De familierechtelijke band met de biologische ouder(s) wordt tegelijkertijd verbroken. Als adoptie ouder word t u de juridische ouder van een kind. Het juridisch ouderschap betekent niet altijd dat je ook het gezag hebt over het kind. Dit hangt af er onder meer van af of je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt en wanneer het kind geboren is (voor of vanaf 1 april 2014).

Als juridisch ouder heb je verschillende rechten en plichten, waaronder:

 • Het recht op en plicht tot omgang met het kind.
 • Het recht op informatie van de andere ouder over belangrijke zaken die betrekking hebben op de verzorging en opvoeding van het kind.
 • Het recht op informatie van professionals, zoals de school van het kind en (para)medische beroepsgroepen; hierbij geldt wel de kanttekening dat de professional niet altijd alle informatie (uit eigener beweging) hoeft te verstrekken en dat een belangenafweging moet worden gemaakt of het verzoek in het belang van het kind is en ook zou worden verstrekt aan de andere ouder die het gezag over het kind heeft.
 • De plicht tot het betalen van kinderalimentatie.

Ook gezag

Als je ook het gezag hebt over een kind, komen daar nog extra rechten en plichten bij:

 • Het recht om kind (samen met de andere gezaghebbende ouder) op te voeden en te verzorgen.
 • Het recht om beslissingen nemen over bijvoorbeeld de woonplaats en de schoolkeuze van het kind.
 • Het recht en de plicht om het vermogen van het kind te beheren.
 • Het recht op inzage van het medisch dossier van het kind (voor kinderen tot de leeftijd van 16 jaar).
 • Je bent de wettelijke vertegenwoordiger van het kind, bijvoorbeeld in verband met het geven van toestemming voor medische behandelingen en de afgifte van een identiteitsbewijs van het kind, maar ook in (civiele) juridische procedures.

Andere gevolgen

Andere gevolgen van het juridisch ouderschap zijn:

 • Het erfrecht: het kind wordt juridisch je erfgenaam.
 • Het naamrecht; het kind kan jouw achternaam krijgen (zie ook het artikel over naamswijziging).
 • De nationaliteit: als de juridische ouder de Nederlandse nationaliteit heeft, kan het kind ook de Nederlandse nationaliteit verkrijgen.

Voorwaarden

Om een kind te kunnen adopteren, moet een verzoekschrift worden ingediend bij de rechtbank. De rechter toetst dan of de adoptie in het ‘kennelijke belang’ van het kind is.  De belangrijkste voorwaarde voor het adopteren van een kind, is dat het kind niets meer van zijn oorspronkelijke ouder(s) te verwachten heeft. De rechter beoordeelt of de oorspronkelijke ouder(s) deze rol nog kunnen en willen vervullen. Voorwaarde is ook dat de adoptieouders voorafgaand aan de adoptie een bepaalde tijd met elkaar hebben samengeleefd. Het kind mag ook niet hun kleinkind zijn en de oorspronkelijke ouders mogen zich er bovendien niet tegen verzetten.

Eenouderadoptie

Naast de adoptie van een minderjarig kind door twee ouders, bestaat er ook de partner- of eenouderadoptie, waarbij iemand het kind van zijn of haar partner adopteert. Bij kinderen die geadopteerd zijn uit landen die zijn aangesloten bij het Haags Adoptieverdrag wordt de buitenlandse adoptiebeslissing automatisch erkend in Nederland en hoeft geen aparte procedure hier te worden gevoerd.

Meer informatie over adoptie?

Wil je meer informatie over dit onderwerp, neem dan contact op via het contactformulier.

Gratis scheidingsgids

De scheidingsgids met veel informatie over scheiden kunt u gratis opvragen via het aanvraagformulier.

Gespecialiseerde Advocaat-Familiemediator

Zoekt u een in familierecht gespecialiseerde advocaat en mediator in de buurt, die u zorgvuldig en respectvol kan bijstaan bij uw scheiding of de gevolgen daarvan, zodat er voor de toekomst een werkbare situatie tot stand komt? Neem dan contact op.

Het kantoor van Baarle-Overes Familierecht is bereikbaar op telefoonnummer: 010 – 257 1007 of per e-mail: advocaat@vanbaarleoveres.nl. Het Business Center in het gemeentehuis van Lansingerland (Tobias Asserlaan 7 te Bergschenhoek) is eenvoudig bereikbaar met de fiets, de auto en de bus. Voor de deur kan gratis geparkeerd worden.