Cliënttevredenheid

Interne klachtenregeling

Wanneer u tegen de verwachting in niet geheel tevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening of over de declaratie, is het verzoek uw bezwaren eerst schriftelijk voor te leggen aan uw eigen advocaat, mr. M.J.E.H. van Baarle-Overes. In overleg met u zal dan geprobeerd worden een oplossing voor het gerezen probleem te vinden. Deze oplossing zal altijd schriftelijk aan u bevestigd worden. Wij zullen altijd zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, reageren op uw klacht, ook als – met opgave van redenen – meer tijd nodig is voor het vinden van een oplossing.

Geschillencommissie

Van Baarle-Overes familierecht is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Mocht het overleg onverhoopt in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Meer informatie over de geschillenregeling vindt u op de website www.degeschillencommissie.

De volledige interne klachtenregeling vindt u hier.