12 jaar partneralimentatie verleden tijd?

Geplaatst door op dec 1, 2018 in Geen categorie

partneralimentatie

Laatste update

Het wetsvoorstel tot wijziging van de partneralimentatie (Kamerstukken 34231) wordt op 6 december 2018 plenair behandeld in de Tweede Kamer. De verwachting is nu dat deze wet op 1 januari 2020 in werking zal treden.

Achtergrond

De achtergrond voor het wijzigingsvoorstel van de Tweede-Kamerleden Van Oosten, Kuiken en Groothuizen is dat de huidige partneralimentatieregeling niet meer van deze tijd gevonden wordt. In de praktijk zijn er steeds vaker discussies over met name de duur van de partneralimentatie. Nu blijven ex-partners vaak nog tot 12 jaar na hun huwelijk of geregistreerd partnerschap met elkaar verbonden doordat de een aan de ander partneralimentatie moet betalen. Niet alleen leidt dit tot de nodige procedures als er wijzigingen optreden in de omstandigheden van de een of de ander, maar ook houdt het de alimentatiegerechtigde (meestal de vrouw) afhankelijk van de ex-partner. Het werd dus tijd voor een verandering.

In 2015 is een initiatiefwetsvoorstel ingediend door de partijen D66, PvdA en VVD, met de belangrijkste bedoeling om de duur van de alimentatie te verkorten. In de loop van de jaren zijn een aantal wijzigingen op het voorstel doorgevoerd, op basis van onder andere de adviezen van de Raad van State.

Wat verandert er in de nieuwe wet?

Grondslag

De wettelijke grondslag voor partneralimentatie blijft ongewijzigd. Deze grondslag is de lotsverbondenheid welke door het huwelijk is ontstaan.

Termijn

De duur van de partneralimentatiebetalingstermijn wordt verkort naar vijf jaar. Omdat de uitkomst niet in alle gevallen billijk gevonden wordt, zijn er twee uitzonderingen opgenomen in het voorstel, namelijk:
– bij een langdurig huwelijk waarbij de alimentatieontvanger hooguit 10 jaar jonger is dan de toepasselijke AOW-leeftijd, kan de partneralimentatie maximaal tien jaar duren (totdat de AOW-leeftijd is bereikt).
– als er zorg is voor jonge kinderen, dan wordt de maximale partneralimentatieduur verlengd tot het moment dat het jongste kind twaalf jaar oud wordt.

Geen uitsluiting bij huwelijkse voorwaarden

Net als nu zal het niet mogelijk worden om in huwelijkse voorwaarden een beding op te nemen waarmee het recht op partneralimentatie op voorhand wordt uitgesloten. Een dergelijk beding is nietig.

Geen partneralimentatie bij ongehuwd samenwoners

Voor samenwoners blijft de situatie ook ongewijzigd. Er komt geen algemene wettelijke partneralimentatieplicht voor ongehuwd samenwonenden. Als samenwoners dit wel willen afspreken, dan zullen zij dit, net zoals nu het geval is, samen met elkaar moeten afspreken in een (samenlevings)overeenkomst.