Pensioen en scheiden

Veel werknemers bouwen via hun werkgever pensioen op. Bij de echtscheiding hebben ex-partners recht op een deel van elkaars ouderdomspensioen. Volgens de wet is dat standaard de helft van het ouderdomspensioen dat de ander heeft opgebouwd tijdens het huwelijk.
Partnerpensioen  (nabestaandenpensioen) dat is opgebouwd tot de scheidingsdatum, blijft gereserveerd voor de ex-partner.

Veel werknemers bouwen via hun werkgever pensioen op. Bij de echtscheiding hebben ex-partners recht op een deel van elkaars ouderdomspensioen. Volgens de wet is dat standaard de helft van elkaars ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk.

 

Na de scheiding kun je kiezen voor conversie of verevening.

Als je na een scheiding kiest voor conversie heb je daarna allebei zelfstandige ouderdomspensioenrechten. Van het ouderdomspensioen wordt een deel afgesplitst voor uw ex-partner en het afgesplitste ouderdomspensioen wordt een zelfstandige pensioenaanspraak voor de ex-partner. De uitkering van het ouderdomspensioen gaat in als de ex-partner pensioengerechtigd is. Andersom geldt hetzelfde.

Bij de standaardverevening blijven ex-partners afhankelijk van elkaars pensioenleeftijd. De ex-partner ontvangt een deel van uw ouderdomspensioen als degene die het pensioen heeft opgebouwd met pensioen gaat en andersom. 

Partnerpensioen (nabestaandenpensioen) dat is opgebouwd voor de scheidingsdatum, blijft als bijzonder partnerpensioen gereserveerd voor de ex-partner. Let op: bij partnerpensioen op risicobasis is er na de (echt)scheiding geen aanspraak op partnerpensioen van de ex-partner.

De gevolgen van conversie en verevening voor uw pensioenaanspraken zijn verschillend. Dit wordt hieronder inzichtelijk gemaakt.

verevening conversie tekstEen voorbeeld

Je hebt 60.000 vereveningspensioen opgebouwd tijdens het huwelijk. Je ex-partner heeft 30.000 vereveningspensioen opgebouwd. Je eigen pensioendatum is in 2025, je ex-partner gaat met pensioen in 2030.

In de tabel ziet dit er als volgt uit:

verevening conversie voorbeeld
De hoofdregel van de huidige wet is de verevening. De regering heeft voorgesteld om conversie de hoofdregel te maken. Wanneer deze wet ingaat, is nog niet bekend. In overleg kun je altijd andere afspraken maken dan de wettelijke standaardregeling. Dit blijft ook het geval onder de nieuwe wet.

DGA en pensioen

Voor de DGA kan de verdeling van pensioenrechten anders zijn, zeker na de Wet uitfaseren pensioen. Een DGA met pensioen in eigen beheer kan de pensioenopbouw in eigen beheer bevriezen, het pensioen afkopen of omzetten in een oudedagsverplichting (ODV). Hiervoor is wel de medewerking van de partner nodig.

Bij echtscheiding kan de afkoopsom van het pensioen worden verdeeld. Is het pensioen omgezet in een ODV, dan kan een gedeelte van de ODV op naam van de ex-partner gezet worden. Over de compensatie van het tekort vanwege de omzetting bestaan afspraken of moeten bij de echtscheiding afspraken gemaakt worden

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit onderwerp, neem dan contact op via het contactformulier.

Gespecialiseerde Advocaat-Familiemediator

Zoek je een in familierecht gespecialiseerde advocaat en mediator in de buurt, die u zorgvuldig en met kennis van zaken kan bijstaan bij je scheiding of de gevolgen daarvan, zodat er voor de toekomst een werkbare situatie tot stand komt? Neem dan contact op.

Het kantoor van Baarle-Overes Familierecht is bereikbaar op telefoonnummer: 010 – 257 1007 of per e-mail: advocaat@vanbaarleoveres.nl. Het Business Center in het gemeentehuis van Lansingerland (Tobias Asserlaan 7 te Bergschenhoek) is eenvoudig bereikbaar met de fiets, de auto en de bus. Voor de deur kan gratis geparkeerd worden.