Griffierecht tarieven 2018

Geplaatst door op jan 12, 2018 in procesrecht, Rechtspraak

In civiele zaken bij de rechtbank (dit zijn handelszaken, kort geding zaken (niet kanton), familiezaken en insolventiezaken) betaalt zowel de partij die de rechtszaak start (eiser of verzoeker) als de partij die zich verdedigt (gedaagde of verweerdergriffierecht, een bijdrage in de kosten van de rechtspraak. 

griffierecht tarieven 2018

Tarieven 2018

De tarieven 2018 gelden voor:

  • dagvaardingszaken waarvan de (rol)zitting op of na 1 januari 2018 plaatsvindt
  • verzoekschriften ingediend op of na 1 januari 2018
  • civiele vorderingsprocedures (pilot rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland)
Civiel recht Familie/handel/kort geding/insolventies/faillissementen Griffierecht niet-natuurlijke personen Griffierecht natuurlijke personen Griffierecht onvermogenden
Zaken van onbepaalde waarde (hieronder valt ook het verzoekschrift conservatoir beslag) € 626 € 291 € 79
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van niet meer dan € 100.000 € 1.950 € 895 € 79
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 100.000 € 3.946 € 1.565 € 79
Aktes (o.a. depot nalatenschappen, arbitrale vonnissen, algemene voorwaarden, non-failliet) € 124 € 124 € 124
Apostille/legalisatie € 20 € 20 € 20
Inschrijving/wijziging (rechtskeuze)/opheffing huwelijkse voorwaarden of voorwaarden van een geregistreerd partnerschap in het openbaar huwelijksgoederenregister € 187 € 187
Inschrijving van een verklaring houdende afstand van huwelijksgemeenschap in het openbaar huwelijksgoederenregister € 124 € 124
Inschrijving van de overeenkomst tot beëindiging van het geregistreerd partnerschap in het openbaar  huwelijksgoederenregister € 124 € 124

 

Proefberekening griffierechten

Wilt u weten hoeveel griffierechten u moet betalen? Maak een proefberekening.

 

Tarieven 2018 voor civiele zaken in hoger beroep

De tarieven 2018 gelden voor:

  • dagvaardingszaken waarvan de (rol)zitting op of na 1 januari 2018 plaatsvindt
  • verzoekschriften ingediend op of na 1 januari 2018
Aard c.q. hoogte van de vordering of het verzoek Griffierecht niet-natuurlijke personen Griffierecht natuurlijke personen Griffierecht onvermogenden
Zaken met betrekking tot een vordering of een verzoek
– van onbepaalde waarde of
– met een beloop van niet meer dan € 12.500
€ 726 € 318 € 318
Zaken met betrekking tot een vordering of een verzoek met een beloop van meer dan €12.500 en niet meer dan € 100.000 € 1.978 € 726 € 318
Zaken met betrekking tot een vordering of een verzoek met een beloop van meer dan € 100.000 € 5.270 € 1.649 € 318

Bron: https://www.rechtspraak.nl/