Rechtsgebieden

Rechtsgebieden

Het personen- en familierecht omvat de wettelijke regelingen over zaken waar iedereen dagelijks mee te maken heeft, over het ontstaan, aangaan en ontbinden van relaties tussen mensen, financiële en relationele verhoudingen in familie- en gezinsverbanden en bescherming van kwetsbare personen. Over diverse onderwerpen vindt u hier meer informatie.

De wettelijke regelingen voor de rechtsgebieden binnen het personen- en familierecht zijn voor een belangrijk deel te vinden in het eerste boek van het Burgerlijk Wetboek. Ook internationale verdragen, zoals het Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) en het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) bevatten regels over deze rechtsgebieden. Het erfrecht is sterk verwant aan het personen- en familierecht. De wetgeving hierover is te vinden in Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek.

Mr. Mirjam van Baarle-Overes  is lid van de vereniging Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS), de Mediators federatie Nederland (MfN) en van de Vereniging van Collaborative Professionals (VvCP) en kan u op al deze rechtsgebieden deskundig met raad en daad bijstaan.

Meer informatie: