Adoptie

Familieband

adoptie
Door adoptie ontstaat een familierechtelijke band die gelijk te stellen is aan die van bloedverwantschap. Naast de adoptie van een minderjarig kind door twee ouders, bestaat ook de partner- of eenouderadoptie, waarbij iemand het kind van zijn of haar partner adopteert. Voorwaarde is dat de adoptieouders voorafgaand aan de adoptie een bepaalde tijd met elkaar hebben samengeleefd. Het kind mag ook niet hun kleinkind zijn. De oorspronkelijke ouders mogen zich er bovendien niet tegen verzetten.
Een adoptie wordt uitgesproken door de rechter, die beoordeelt of de adoptie in het ‘kennelijke belang’ van het kind is. Het verzoekschrift moet bij de rechtbank worden ingediend door een advocaat. Bij kinderen die geadopteerd zijn uit landen die zijn aangesloten bij het Haags Adoptieverdrag wordt de buitenlandse adoptiebeslissing automatisch erkend in Nederland en hoeft geen aparte procedure hier te worden gevoerd.

Meer informatie over adoptie?

Wilt u meer weten over dit onderwerp, stel uw vraag via het contactformulier.