Curatele, bewind en mentorschap

Beschermingsmaatregelen

beschermingsmaatregelen, curatele, bewind, mentorschap
Voor mensen die niet in staat zijn om hun persoonlijke en/of financiële zaken zelf te behartigen zijn er wettelijke beschermingsmaatregelen: curatele, bewind en mentorschap.

Mentorschap

Het mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen, zoals beslissingen over verzorging, verpleging en medische behandelingen niet meer zelf kunnen behartigen. Een mentor neemt indien mogelijk in overleg met de betrokkene beslissingen.

Bewind

De onderbewindstelling is bedoeld voor mensen die niet in staat zijn hun financiële zaken te behartigen. Een bewindvoerder beheert dan het vermogen van de betrokkene en deze kan zonder toestemming van de bewindvoerder geen rechtshandelingen verrichten, zoals het aan- en verkopen van goederen.Sinds 1 januari 2014 worden onderbewindstellingen gepubliceerd in het curatele-en bewindregister.

Curatele

De ondercuratelestelling is de meeste vergaande beschermingsmaatregel en bedoeld voor mensen die niet in staat zijn om zowel hun persoonlijke als hun financiële belangen te behartigen. Een curator behartigt de belangen van de betrokkene. Degene die onder curatele staat (de curandus) is handelingsonbekwaam en kan niet zonder toestemming van de curator zelfstandig rechtshandelingen te verrichten.

Meer informatie over beschermingsmaatregelen

Wilt u meer weten over dit onderwerp, stel uw vraag via het contactformulier.