Erkenning en vaststelling vaderschap

Ouderschap van rechtswege

kind vakantie vaderschap
Een kind staat bij de geboorte van rechtswege in familieverband met de moeder. Als de ouders getrouwd zijn, is van rechtswege de echtgenoot de vader van het kind. In niet-huwelijkse relaties kan ook het juridische vaderschap komen vast te staan.

Positie van vaders

In de eerste plaats kan de vader het kind erkennen. Dit kan al tijdens de zwangerschap gebeuren door een verklaring daarover bij de gemeente. Noodzakelijk is dat de moeder toestemt in de erkenning door de vader. Gevolg van de erkenning is dat de vader in familierechtelijke betrekking komt te staan tot het kind, het kind wordt ook zijn erfgenaam en krijgt mogelijk zijn nationaliteit. De ouders kunnen bij de erkenning samen kiezen welke achternaam het kind krijgt. De erkenning heeft ook financiële gevolgen: als vader ben je onderhoudsplichtig voor kinderen totdat zij 21 jaar zijn.

Door erkenning ontstaat niet vanzelf gezag voor de vader. Dit moet apart worden verzocht bij de rechtbank. Kijk hier voor informatie over gezag.

Een erkenning kan alleen ongedaan gemaakt worden als de erkenner niet de biologische vader van het kind is. Zowel de vader als de moeder als het kind kunnen zo’n verzoek indienen bij de rechtbank. Gevolg hiervan is dat met terugwerkende kracht de erkenner niet de vader van het kind is.

De moeder of het kind zelf kunnen het juridisch vaderschap gerechtelijk laten vast stellen, bijvoorbeeld als de vader het kind niet wil of kan erkennen. Een verzoek hiertoe moet worden ingediend bij de rechtbank. De gevolgen zijn hetzelfde als bij de erkenning.

Meer informatie over erkenning en vaststelling vaderschap?

Wilt u meer weten over dit onderwerp, stel uw vraag via het contactformulier.