Huwelijkse voorwaarden

Volgens de wet trouw je in gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alle bezittingen en schulden van de echtgenoten gezamenlijk zijn. In sommige situaties is het verstandiger om onder huwelijkse voorwaarden te trouwen. Bijvoorbeeld als er kinderen uit een vorige relatie zijn, als er een (groot) verschil in inkomen of (familie)vermogen is, als er een bedrijf is of als er serieuze schulden zijn. huwewlijkse voorwaarden

Financiële afspraken

In huwelijkse voorwaarden (of partnerschapsvoorwaarden in een geregistreerd partnerschap), die altijd moeten worden aangegaan via de notaris, staan financiële afspraken voor de duur van het huwelijk, zoals over de verdeling van de kosten van de gemeenschappelijke huishouding en de verdeling van niet verteerde inkomsten. Ook voor het geval het huwelijk eindigt door scheiding of overlijden kunnen afspraken zijn vastgelegd in de akte huwelijkse voorwaarden.

Bij het einde van het huwelijk door overlijden of door scheiding, moeten deze huwelijkse voorwaarden worden afgewikkeld. Niet zelden ontstaat er discussie over de uitleg of de uitwerking van de huwelijkse voorwaarden, bijvoorbeeld omdat deze tijdens het huwelijk nooit zijn nageleefd. Vaak zijn er tijdens het huwelijk ook gemeenschappelijke bezittingen en schulden ontstaan, die moeten worden verdeeld. Als privé- en gemeenschappelijk vermogen door elkaar lopen, is het vaak een behoorlijke klus om deze te ontwarren.

De wijze waarop de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden plaats vindt kan na gezamenlijk overleg – in mediation – in een convenant worden geregeld of – als u er samen niet uitkomt – door de rechter worden bepaald. In beide gevallen is juridische deskundigheid noodzakelijk bij de advisering over de gemaakte en te maken afspraken.

Meer weten over huwelijkse voorwaarden?

Wilt u meer weten over dit onderwerp, stel uw vraag via het contactformulier.