Ouderschapsplan

ouderschapsplanAls bij een scheiding minderjarige kinderen betrokken zijn, dan verandert er heel veel voor de kinderen. Ouders moeten daarover met elkaar afspraken maken. Die afspraken worden vastgelegd in een ouderschapsplan.

Inhoud ouderschapsplan

Welke vragen moeten beantwoord worden in het ouderschapsplan?
– Hoe verdelen de ouders de zorgtaken?
– Wanneer zijn de kinderen bij de ene en wanneer bij de andere ouder?
– Hoe worden de vakanties en feestdagen verdeeld?
– Hoe informeren de ouders elkaar over belangrijke zaken die de kinderen aangaan en hoe beslissen zij daarover?
– Hoe wordt omgegaan met een voorgenomen verhuizing of eventuele nieuwe partner?
– Hoe worden de kosten voor de kinderen betaald?

Ouders worden geacht over al deze vragen na te denken en met elkaar goede afspraken te maken als zij gaan scheiden. Sinds 1 maart 2009 zijn ouders die samen het gezag hebben over kinderen verplicht om voorafgaand aan de indiening van een verzoekschrift bij de rechter een ouderschapsplan te maken met afspraken over de hiervoor genoemde onderwerpen. Uit het ouderschapsplan moet ook blijken hoe de kinderen zelf bij het maken van het plan betrokken zijn.

Beide ouders moeten een rol spelen in de verzorging en opvoeding van hun kinderen, ook als zij niet (meer) bij elkaar zijn. Gelijkwaardigheid is daarbij het wettelijke uitgangspunt, maar dit betekent niet persé dat de kinderen de helft van de tijd bij ieder van de ouders moeten doorbrengen. Belangrijk is dat de regelingen passen bij de situatie van alle betrokkenen, beide ouders en de kinderen.

In de loop van de tijd kan het nodig zijn dat een ouderschapsplan wordt aangepast, bijvoorbeeld in verband met de leeftijd van de kinderen of als de omstandigheden wijzigen. Zowel bij het opstellen als het aanpassen van een ouderschapsplan ben ik u graag behulpzaam.

Meer informatie over het opstellen van een ouderschapsplan?

Wilt u meer weten over dit onderwerp of advies over het opstellen of wijzigen van een ouderschapsplan, neem dan contact op via het contactformulier.