Verdeling gemeenschap van goederen

Wettelijk systeem

delen gemeenschap van goederen
In een huwelijk of geregistreerd partnerschap in gemeenschap van goederen, het wettelijke systeem, is in principe het hele vermogen van beide partners gemeenschappelijk, positief en negatief. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de koopwoning, spaargelden, de onderneming, koopsompolissen en lijfrenteverzekeringen, maar ook aan de hypotheek, een doorlopend krediet en andere schulden. Ook erfenissen en schenkingen vallen in de huwelijksgoederengemeenschap, behalve als die ‘onder uitsluiting’ zijn verkregen (‘onder uitsluiting’ wil zeggen dat de erflater of de schenker bij de erfenis of schenking heeft bepaald dat deze niet in een bestaande of toekomstige gemeenschap van goederen valt).

Verdeling gemeenschap van goederen

Bij een scheiding moeten alle bezittingen en schulden worden geïnventariseerd en moeten afspraken worden gemaakt over de verdeling en toerekening daarvan. Wie krijgt wat, wie betaalt wat en hoe vindt de financiële afrekening tussen beide (ex)partners plaats.

Hierover moeten regelingen getroffen worden. Als overleg – al dan niet met de hulp van een mediator of advocaat – mogelijk is kunnen de gemaakte afspraken worden vastgelegd in een convenant. Lukt het niet om samen tot afspraken te komen, dan moet de rechter een knoop doorhakken.

Belangrijk is dat de (ex)partners weten waar ze aan toe zijn. Afspraken moeten ook juridisch gewaarborgd zijn. Bij onduidelijkheden in de gemaakte afspraken bestaat immers het risico dat dit later tot onenigheid leidt, waardoor uiteindelijk toch de rechter moet worden ingeschakeld.

Gedegen advies over de haalbaarheid en houdbaarheid van afspraken is daarom onontbeerlijk.

Wilt u meer informatie over de verdeling van een gemeenschap van goederen bij scheiding?

Wilt u meer weten over dit onderwerp, stel uw vraag via het contactformulier.