Naamswijziging

Een naam krijg je bij de geboorte van je ouders. De naam is ook belangrijk voor iemands identiteit. Soms is er echter een reden dat iemand deze naam wil laten wijzigen.naamswijziging

Voornaam

De procedure voor wijziging van een voornaam gaat via de rechtbank. Een advocaat dient hiervoor een verzoekschrift in. De rechter beoordeelt of de naam niet ongepast is of in overeenstemming met een bestaande achternaam. Daarnaast moet de verzoeker een zwaarwichtig belang hebben bij de voornaamswijziging.

Achternaam

Uitsluitend in strikt omschreven gevallen kan iemands achternaam gewijzigd worden. Meer informatie hierover is te vinden in een brochure van het Ministerie van Justitie http://www.justis.nl/Producten/naamswijziging/documenten/
Een geslachtsnaamswijziging wordt bij Koninklijk Besluit vastgesteld. Hiervoor moet een verzoek worden ingediend bij het Ministerie van Justitie. Bijstand van een advocaat is daarvoor niet noodzakelijk, maar wel aan te raden. Bezwaar tegen afwijzing van een verzoek moet worden ingediend bij de rechtbank. De Raad van State beslist in laatste instantie over het verzoek.

Meer informatie over naamswijziging

Wilt u meer weten over naamswijziging, stel uw vraag via het contactformulier.