Scheiden voor geregistreerd partners

Een geregistreerd partnerschap lijkt in veel opzichten op een huwelijk. Het belangrijkste verschil is eigenlijk het ‘ja’-woord, dat niet nodig is bij een geregistreerd partnerschap. Daarnaast kan de scheiding anders verlopen. Zijn er geen minderjarige kinderen en ben je het met elkaar eens dat jullie het partnerschap willen laten ontbinden, dan hoef je niet naar de rechter.

Via de rechter

De scheiding bij een geregistreerd partnerschap voor ouders met minderjarige kinderen verloopt hetzelfde als bij gehuwden. Het geregistreerd partnerschap moet via de rechter ontbonden worden.

Ook als een van de twee partners het niet eens is met de ontbinding, is het noodzakelijk voor de andere partner om via de rechter de ontbinding te verzoeken. In beide gevallen heb je een advocaat nodig.  In de procedure via de rechter kunnen nevenvoorzieningen worden gevraagd over bijvoorbeeld de kinderen (het ouderschapsplan), de partneralimentatie, de verdeling van de gemeenschap van goederen en/of de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden. De rechtbank neemt de beslissingen op in een beschikking. Deze beschikking wordt ingeschreven in het partnerschapsregister van de gemeente waar het partnerschap destijds is geregistreerd.

Zonder rechter

Zijn jullie het met elkaar eens en hebben jullie geen minderjarige kinderen? Dan kun je het geregistreerd partnerschap zonder rechter laten ontbinden. Je hebt wel een advocaat of een notaris nodig, die een overeenkomst maakt met een verklaring dat jullie het geregistreerd partnerschap willen laten ontbinden. In deze overeenkomst staan ook afspraken over bijvoorbeeld de partneralimentatie, de verdeling van bezittingen en schulden, de afwikkeling van partnerschapsvoorwaarden en pensioen. De mede door de advocaat/notaris ondertekende verklaring wordt naar de burgerlijke stand gestuurd van de gemeente waar destijds het partnerschap is geregistreerd en daarna is de ontbinding definitief.

Gratis scheidingsgids

De scheidingsgids met veel informatie over scheiden kan gratis worden opgevraagd via het aanvraagformulier.

Gespecialiseerde Advocaat-Familiemediator

Zoek je een in familierecht gespecialiseerde advocaat en mediator in de buurt, die u zorgvuldig en met kennis van zaken bijstaan bij je scheiding of de gevolgen daarvan, zodat er voor de toekomst een werkbare situatie tot stand komt? Neem dan contact op.

Het kantoor van Baarle-Overes Familierecht is bereikbaar op telefoonnummer: 010 – 257 1007 of per e-mail: advocaat@vanbaarleoveres.nl. Het Business Center in het gemeentehuis van Lansingerland (Tobias Asserlaan 7 te Bergschenhoek) is eenvoudig bereikbaar met de fiets, de auto en de bus. Voor de deur kan gratis geparkeerd worden.

Via de rechter

Iedere echtscheiding wordt uitgesproken door een rechter. Bedenk daarbij dat “via de rechter” niet altijd betekent “naar de rechtbank”. In de praktijk vindt voorafgaand aan en tijdens de echtscheidingsprocedure meestal ook overleg tussen de partijen plaats in een zogenaamd ‘viergesprek’ met de beide advocaten en kunnen al veel zaken worden beslist,...

Mediation

In scheidingsmediation helpt een neutrale mediator de beide partners om tot overeenstemming te komen over alle aspecten van hun scheiding. Een vFAS scheidingsmediator is zeer goed thuis in het scheidings- en familierecht en beschikt vanzelfsprekend over mediation vaardigheden om de partners te begeleiden in hun communicatie met elkaar.

Overlegscheiding

Bij de overlegscheiding is sprake van teamwerk. De rol van de advocaten in een overlegscheiding is heel anders dan in een traditionele scheiding. Overleg staat voorop. De advocaten werken niet tegen, maar samen met elkaar. Bij een overlegscheiding ben ik uw advocaat en adviseer en begeleid ik u bij de onderhandelingen over het convenant.