Via de rechter

De echtscheiding via de rechter is nog steeds de meest gangbare manier van scheiden. Bedenk daarbij wel dat “via de rechter” niet altijd betekent “naar de rechtbank”. In de praktijk vindt in veel echtscheidingsprocedures ook rechtstreeks overleg plaats. Vaak kunnen in een gesprek in aanwezigheid van beide advocaten, een zogenaamd ‘viergesprek’, al veel zaken worden beslist, die vervolgens worden vastgelegd in een convenant. De rechter hoeft dan alleen nog maar over de resterende punten een beslissing te nemen.

Waarom via de rechter?

Wat maakt een procedure via de rechter soms toch nodig? In de meeste gevallen is de beslissing om te scheiden eenzijdig, de ene partner wil scheiden en de andere niet. Als hierover strijd blijft bestaan, zijn mediation en de overlegscheiding vaak niet mogelijk, omdat voor die methoden de volledige medewerking van beide partijen noodzakelijk is. De rechter neemt beslissingen over die zaken waar u niet samen uit komt. Soms bent u het wel over sommige zaken eens (bijvoorbeeld het ouderschapsplan), maar niet over andere. Die zaken kunt u dan aan de rechter voorleggen voor een beslissing.

U heeft altijd een advocaat nodig om de echtscheiding te kunnen aanvragen bij de rechtbank. Daarbij moet u kunnen rekenen op een advocaat die uw situatie begrijpt en met u meedenkt over uw toekomst, uw kinderen en uw financiële situatie. Een vFAS-advocaat kent de juridische, financiële en fiscale aspecten van een scheiding en is er bovendien in getraind om ervoor te waken dat de verhoudingen tussen ex-partners, die veelal elkaar nog jarenlang (moeten) tegenkomen niet onnodig beschadigd raken. Een vFAS-advocaat is daarmee de enige scheidingsprofessional die alle kennis en vaardigheden in huis heeft om u te adviseren en bij te staan in de echtscheidingsprocedure.

Meer informatie over scheiden?

Wilt u meer weten over dit onderwerp, stel uw vraag via het contactformulier.