Intellectuele eigendomsrechten

Alles wat op deze website vermeld staat, zoals o.a. teksten, logo’s, foto’s, illustraties en de grafische vormgeving van de website is beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Van Baarle-Overes Familierecht of de oorspronkelijke maker van het materiaal. Het staat u vrij materiaal van deze website te bekijken, te downloaden, te kopiëren, af te drukken en te distribueren, zolang:
• het materiaal uitsluitend ter informatie wordt gebruikt;
• het materiaal uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden wordt gebruikt, tenzij u hiervoor de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming heeft ontvangen van Van Baarle-Overes Familierecht en
• kopieën van het materiaal de vermelding van het auteursrecht van Van Baarle-Overes Familierecht bevatten.

Afwijzen aansprakelijkheid
De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en mogen niet gebruikt worden als professioneel (juridisch) advies. Van Baarle-Overes Familierecht besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Van Baarle-Overes Familierecht is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden gegevens, het gebruiken dan wel het niet kunnen gebruiken van de gegevens op deze website, ook indien Van Baarle-Overes Familierecht op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid hiervan.

Actualiteit website
De informatie op deze website, ook nieuwsberichten, kan mogelijk niet meer actueel zijn. Van Baarle-Overes Familierecht is niet verplicht en kan ook niet verplicht gehouden worden om de informatie op deze website actueel te houden.

Links
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Van Baarle-Overes Familierecht is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites noch voor het materiaal dat de gebruiker mogelijkerwijs op die websites kan downloaden. Wij wijzen u voor gebruik op de voorwaarden van die websites.

Goed gebruik
Het is verboden onwettig, bedreigend, aanstootgevend, lasterlijk of anderszins kwetsend materiaal op deze website te plaatsen of via deze website te versturen. Het is evenmin toegestaan van deze website gebruik te maken op een manier die andere gebruikers zou kunnen hinderen of anderszins de goede werking van deze website en de onderliggende programmatuur zou kunnen aantasten.

Privacyverklaring

Verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt op grond van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG of GDPR genoemd). Handhaving van deze regels wordt in Nederland  uitgevoerd door de Autoriteit persoonsgegevens.

Van Baarle-Overes Familierecht respecteert de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die deze via deze website aan ons verschaft of die reeds in ons bezit is, vertrouwelijk en in overeenstemming met de AVG wordt behandeld.

Wat vragen wij van u?

U raadpleegt onze website: als u via het contactformulier een vraag aan ons stelt, vragen wij u gegevens die nodig zijn om uw vraag te beantwoorden. U bepaalt zelf welke informatie u over uw situatie met ons deelt.

U gaat met ons een overeenkomst aan: om een overeenkomst tussen u en ons kantoor goed uit te voeren vragen wij u om uw naam, adres, geboortedatum en -plaats, contactgegevens en Burgerservicenummer (BSN). Ook vragen wij van u een kopie van uw identiteitsbewijs. Daarnaast vragen wij gegevens op die nodig zijn voor uw zaak. Deze gegevens gebruiken wij om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, bijvoorbeeld om te overleggen, om voor u een procedure te kunnen voeren of een overeenkomst op te kunnen stellen en om u te kunnen factureren. Ook kunnen wij uw gegevens gebruiken om u een nieuwsbrief te sturen.

Hoe worden uw gegevens verwerkt?

Wij verwerken uw gegevens digitaal en op papier. Onze dossiers worden opgeslagen in Nederland en uw gegevens worden natuurlijk goed beveiligd. Op onze website worden uw gegevens versleuteld. Deze beveiliging herkent u aan ‘https’ voor ons webadres. U kunt dus veilig met ons communiceren via de website.

Delen wij uw gegevens?

In principe delen wij uw gegevens met niemand, tenzij het nodig is voor uw zaak of als wij wettelijk verplicht worden om uw gegevens aan andere organisaties door te geven. Voor onze website maken wij gebruik van Google Analytics en WordPress. Voor onze nieuwsbrieven maken wij gebruik van Mailchimp. Deze diensten maken gebruik van cookies om te analyseren hoe de website werkt en om te controleren of uw browser cookies ondersteunt. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van uw bezoekinformatie aan deze diensten. Vanzelfsprekend letten wij erop dat bedrijven of instanties met wie wij uw gegevens delen, dezelfde veiligheidsstandaard gebruiken als wij. Wij wijzen u ook op de algemene voorwaarden van de bedrijven die deze diensten aanbieden.

Uw gegevens blijven van u!

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij precies van u hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. U mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben aan te passen, te wissen of over te dragen.

Stuur uw verzoek naar advocaat@vanbaarleoveres.nl. Binnen vier weken nemen wij met u contact op.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Uw papieren dossier (inclusief uw persoonsgegevens) bewaren wij tot zeven jaar na het afsluiten van uw zaak. Uw digitale dossier bewaren wij tot twintig jaar na het afsluiten van uw zaak tenzij een langere bewaring noodzakelijk is. Daarna wordt uw dossier vernietigd.

Wij gaan ervan uit dat u dit begrijpt en dat u het goed vindt dat wij uw persoonsgegevens verwerken. Heeft u vragen, laat het ons weten. Heeft u een klacht over de verwerking van uw gegevens, dan kunt u daarvoor naar de Autoriteit Persoonsgegevens.