Via de rechter

Iedere echtscheiding wordt uitgesproken door een rechter.  Bedenk daarbij wel dat “via de rechter” niet altijd betekent “naar de rechtbank”. In de praktijk vindt voorafgaand aan en tijdens de echtscheidingsprocedure meestal ook rechtstreeks overleg plaats. Vaak kunnen in een gesprek in aanwezigheid van beide advocaten, een zogenaamd ‘viergesprek’, al veel zaken worden beslist, die vervolgens worden vastgelegd in een convenant. De rechter hoeft dan alleen nog maar over de resterende punten een beslissing te nemen.

Waarom via de rechter?

Wat maakt soms toch nodig dat een rechter beslissingen neemt? In de meeste gevallen is de beslissing om te scheiden eenzijdig, de ene partner wil scheiden en de andere niet. Als hierover strijd blijft bestaan, zijn mediation en de overlegscheiding niet altijd mogelijk, omdat voor die methoden de volledige medewerking van beide partijen noodzakelijk is. De rechter neemt beslissingen over die zaken waar je niet samen uit komt. Soms ben je het wel over sommige zaken eens (bijvoorbeeld het ouderschapsplan), maar niet over andere. Die zaken kun je dan aan de rechter voorleggen voor een beslissing.

Je hebt altijd een advocaat nodig om de echtscheiding te kunnen aanvragen bij de rechtbank. Daarbij moet je kunnen rekenen op een advocaat die jouw situatie begrijpt en met je meedenkt over uw toekomst, je kinderen en je financiële situatie. Als vFAS-advocaat ken ik de juridische, financiële en fiscale aspecten van een scheiding en ik ben er bovendien in getraind om ervoor te waken dat de verhoudingen tussen ex-partners, die veelal elkaar nog jarenlang (moeten) tegenkomen niet onnodig beschadigd raken. Een vFAS-advocaat is daarmee de enige scheidingsprofessional die alle kennis en vaardigheden in huis heeft om je te adviseren en bij te staan in de echtscheidingsprocedure.

Hoe een echtscheidingsprocedure via de rechter verloopt, kunt u hier lezen.

Wilt u meer informatie of een afspraak maken om te bespreken welke manier van scheiden bij u past, stel uw vraag via het contactformulier.

Gratis scheidingsgids

De scheidingsgids met veel informatie over scheiden kan gratis worden opgevraagd via het aanvraagformulier.

Gespecialiseerde Advocaat-Familiemediator

Zoekt u een in familierecht gespecialiseerde advocaat en mediator in de buurt, die u zorgvuldig en respectvol kan bijstaan bij uw scheiding of de gevolgen daarvan, zodat er voor de toekomst een werkbare situatie tot stand komt? Neem dan contact op.

Het kantoor van Baarle-Overes Familierecht is bereikbaar op telefoonnummer: 010 – 257 1007 of per e-mail: advocaat@vanbaarleoveres.nl. Het Business Center in het gemeentehuis van Lansingerland (Tobias Asserlaan 7 te Bergschenhoek) is eenvoudig bereikbaar met de fiets, de auto en de bus. Voor de deur kan gratis geparkeerd worden.

Via de rechter

Iedere echtscheiding wordt uitgesproken door een rechter. Bedenk daarbij dat “via de rechter” niet altijd betekent “naar de rechtbank”. In de praktijk vindt voorafgaand aan en tijdens de echtscheidingsprocedure meestal ook overleg tussen de partijen plaats in een zogenaamd ‘viergesprek’ met de beide advocaten en kunnen al veel zaken worden beslist,...

Mediation

In scheidingsmediation helpt een neutrale mediator de beide partners om tot overeenstemming te komen over alle aspecten van hun scheiding. Een vFAS scheidingsmediator is zeer goed thuis in het scheidings- en familierecht en beschikt vanzelfsprekend over mediation vaardigheden om de partners te begeleiden in hun communicatie met elkaar.

Overlegscheiding

Bij de overlegscheiding is sprake van teamwerk. De rol van de advocaten in een overlegscheiding is heel anders dan in een traditionele scheiding. Overleg staat voorop. De advocaten werken niet tegen, maar samen met elkaar.
Bij een overlegscheiding ben ik uw advocaat en adviseer en begeleid ik u bij de onderhandelingen over het convenant.

VAN BAARLE-OVERES FAMILIERECHT IS AANGESLOTEN BIJ: