Praktische zaken

Van Baarle-Overes Familierecht heeft de overtuiging dat het recht toegankelijk moet zijn voor iedere rechtzoekende. Rechtsbijstand moet voor iedereen mogelijk zijn. Je kunt altijd vrijblijvend een afspraak maken om jouw situatie te bespreken en te zien hoe ik je kan bijstaan.

Wil je laten weten hoe je mijn dienstverlening hebt ervaren? Jouw feedback is belangrijk voor mij.

Rechtsbijstand voor iedereen

Het eerste half uur is voor mijn rekening. Zo heb je u alle mogelijkheid om een weloverwogen beslissing te nemen voordat met de behandeling van jouw zaak wordt begonnen. Meer praktische zaken voor de behandeling van jouw zaak staan hieronder vermeld.

Honorarium

Van een gespecialiseerde advocaat mag je verwachten dat deze efficiënt werkt. Helaas is niet altijd vooraf in te schatten hoe een zaak verloopt. Enerzijds wordt het scenario in het algemeen door twee partijen bepaald en is er ook een rol voor de rechter, anderzijds kun je met een goede voorbereiding werk uit handen van de advocaat nemen en daarmee kosten besparen.

Met een helder uurtarief weet iedereen waar hij aan toe is. Het basisuurtarief in jouw zaak bespreken wij in het eerste gesprek. Afhankelijk van de aard van de zaak en de persoonlijke omstandigheden, is het tarief tussen €200,- en €225,- exclusief BTW. In een overlegscheiding gelden aangepaste tarieven, die eveneens vooraf besproken worden. Indien mogelijk is een vast tarief bespreekbaar voor bijvoorbeeld een mediation of een second opinion.

Togagesprek

Indien je een eenmalig kort juridisch advies over een specifiek onderwerp nodig hebt, dan kun je vragen om een togagesprek. Een togagesprek duurt maximaal 60 minuten en kost € 110,- inclusief BTW. Dit bedrag moet direct na afloop van de bespreking betaald worden. Als je naar aanleiding van een toga-advies de kwestie nader door mij wilt laten behandelen, dan geldt voor de verdere werkzaamheden het hierboven genoemde honorarium.

Toevoeging

Als je voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt (de normen hiervoor zijn te vinden op www.rvr.org), kan er een toevoeging worden aangevraagd. Je betaalt dan een vaste, inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor de advocaatkosten. Met een doorverwijzing van het Juridisch Loket (0900-8020) heb je recht op een extra korting op de eigen bijdrage. Als je graag door mij wordt bijgestaan, kun je dat bij het Juridisch Loket kenbaar maken.
Overlegscheidingen kunnen niet op basis van een toevoeging gedaan worden.

Rechtsbijstandverzekering

Sommige rechtsbijstandverzekeraars dekken (een deel van) de kosten van scheidingsmediation. Check hiervoor vooraf de polis en neem contact op met je rechtsbijstandverzekeraar om de dekking te checken. Je kunt in principe zelf je advocaat kiezen, maar moet hiervoor wel eerst toestemming krijgen van de rechtsbijstandverzekeraar. Als je graag door mij wordt bijgestaan, kun je dat bij je rechtsbijstandverzekeraar kenbaar maken.

Externe kosten

Kosten van externe instanties, zoals het griffierecht aan de rechtbank, deurwaarderskosten, aan de gemeente te betalen leges voor uittreksels, die door ons zijn voorgeschoten, worden tegen de werkelijk gemaakte kosten doorberekend zonder verdere opslag.
Met welke externe kosten moet u rekening houden?

– Kosten uittreksels (huwelijks-/geboorteakten): ongeveer € 15,- per akte (verschilt per gemeente).

– Griffierecht rechtbank: € 320,- (2024).

Wij werken samen met financieel/fiscaal deskundigen, bijvoorbeeld als u een IB-ondernemer of DGA bent. De kosten van eventuele externe deskundigen die in jouw zaak moeten worden ingeschakeld, worden in principe door de deskundige rechtstreeks aan jou in rekening gebracht. Uiteraard wordt vooraf altijd met jou overleg gepleegd als dit nodig is.

Als een woning of aandelen in een BV moeten worden toegedeeld aan een van de partijen, moet je rekening houden met notariskosten. Je maakt hierover direct met de notaris afspraken.

Kantoorkosten en declaratie

Voor alle diensten van Van Baarle-Overes Familierecht geldt dat er geen kantoorkosten in rekening gebracht worden.
In beginsel wordt per maand gedeclareerd. Op die manier houd je altijd inzicht in de kosten.

Voor de dienstverlening van Van Baarle-Overes Familierecht gelden algemene voorwaarden die je hier kunt downloaden.

Klanttevredenheid

Voor een betere leesbaarheid op uw telefoon, kantelt u  het scherm.

Interne klachtenregeling

Wanneer je tegen de verwachting in niet geheel tevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening of over de declaratie, is het verzoek je bezwaren eerst schriftelijk voor te leggen aan je eigen advocaat, mr. M.J.E.H. van Baarle-Overes. In overleg zal dan geprobeerd worden een oplossing voor het gerezen probleem te vinden. Deze oplossing zal altijd schriftelijk bevestigd worden. Wij zullen altijd zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, reageren op een klacht, ook als – met opgave van redenen – meer tijd nodig is voor het vinden van een oplossing.

Geschillencommissie

Van Baarle-Overes familierecht is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Mocht het overleg onverhoopt in jouw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kun je een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Meer informatie over de geschillenregeling vind je op de website www.degeschillencommissie.

De volledige interne klachtenregeling vind je hier.

Gespecialiseerde Advocaat-Familiemediator

Zoek je een in familierecht gespecialiseerde advocaat en mediator in de buurt, die je zorgvuldig en met kennis van zaken kan bijstaan bij je scheiding of de gevolgen daarvan, zodat er voor de toekomst een werkbare situatie tot stand komt? Neem dan contact op.

Het kantoor van Baarle-Overes Familierecht is bereikbaar op telefoonnummer: 010 – 257 1007 of per e-mail: advocaat@vanbaarleoveres.nl. Het Business Center in het gemeentehuis van Lansingerland (Tobias Asserlaan 7 te Bergschenhoek) is eenvoudig bereikbaar met de fiets, de auto en de bus. Voor de deur kan gratis geparkeerd worden.