De meeste mensen vinden na de scheiding na verloop van tijd wel weer een balans in hun leven. Rust over de woonsituatie en duidelijkheid over de financiën helpen daarbij.

Maar soms blijft er gedoe. Vaak gaat het om kleine ergernissen, waarin je de ex herkent, waarvan je afscheid hebt genomen, in de hoop dat het daarmee over was. Als er conflicten blijven over de uitvoering van het ouderschapsplan, kan Parenting Coordination uitkomst bieden.

Wat is Parenting Coordination (PC)?

Parenting Coordination is een vorm van conflictoplossing, waarmee ouders na de scheiding hun conflicten over het ouderschapsplan kunnen oplossen zonder naar een rechter te gaan.

Het belang van het kind staat bij deze conflictoplossing voorop. Als ouders er niet samen uit komen, kan de Parenting Coordinator (PC) een voorstel, aanbeveling of bindend advies geven in het belang van de kinderen. De ouders spreken vooraf af dat zij zich zullen houden aan het bindend advies.

De PC is een ervaren familiemediator, met juridische, psychologische of therapeutische achtergrond, die de leergang Parenting Coordination aan de VU in Amsterdam heeft afgerond.

De PC praat niet alleen met de ouders, maar ook met de kinderen en als het nodig is met derden, zoals bijvoorbeeld de school van de kinderen.

Voordelen van de PC vs. Procederen

Het belangrijkste voordeel van een PC is dat kleine discussies niet uitgroeien tot grote geschillen. De PC kan heel snel een beslissing nemen, terwijl een procedure bij de rechtbank al gauw maanden duurt. Door een (lange) procedure bij de rechtbank verdiept het conflict tussen ouders zich vaak nog meer.

De PC start altijd met een gesprek met beide ouders en vaak lukt het dan al om toch tot een vergelijk te komen. De PC kan in tegenstelling tot de rechter uitgebreid met de kinderen praten en ook met andere professionals die bij de  kinderen betrokken zijn.

Hoe zet je de PC in?

Er zijn verschillende manieren om de PC in te zetten:

1 PC-clausule in het ouderschapsplan

Als ouders kun je bij het afwikkelen van de scheiding in het ouderschapsplan opnemen dat jullie bij problemen waar je samen niet uitkomt de hulp van een (bepaalde) PC inroepen.

2  Op gemeenschappelijk verzoek

Als de scheiding al achter de rug is, kunnen jullie ook zonder een PC-clausule in een ouderschapsplan een PC in de arm nemen. Jullie kunnen samen contact opnemen met een PC in de buurt *.

3  Op doorverwijzing

Jeugdhulpverleners, Centra Jeugd en Gezin, maar ook rechters in scheidings- en omgangszaken, kunnen ouders doorverwijzen naar een PC.

Dit artikel is ook opgenomen in de nieuwe editie van de gids Samen Scheiden. Deze gids is hier online te bekijken. De gids per mail of per post ontvangen? Met het aanvraagformulier kun je de gids gratis laten toesturen.

Meer informatie over scheiden? Neem contact met ons op.

*Op de website parentingcoordination.nl staan alle gecertificeerde PC’s in Nederland.