Ook op school kunnen de gevolgen van de scheiding voor kinderen merkbaar zijn. De leerprestaties kunnen eronder lijden en soms worden kinderen stiller of juist wat drukker of agressiever.

Hoewel het voor ouders soms geen gemakkelijke boodschap is, is het voor de kinderen wel belangrijk dat de school weet wat er thuis speelt. Informatie over de zorgverdeling, wie het gezag heeft (zie kader hieronder) en de nieuwe woonsituatie, zijn zaken die op school bekend moeten zijn. De docent of mentor kan dan als het nodig is, een kind even apart nemen om te informeren hoe het met hem/haar gaat. Wat kinderen uit loyaliteit soms niet tegen de eigen ouders willen zeggen, kunnen zij vaak beter kwijt bij een vertrouwenspersoon, bijvoorbeeld op school.

Scheidingsprotocol

In de wet staat dat scholen beide ouders moeten informeren over de ontwikkelingen van hun kind. Maar hoeveel informatie gegeven moet worden, hangt af van het gezag van de ouders (zie kader). Veel scholen hebben een scheidingsprotocol, waarin handvatten staan voor docenten en ouders hoe de school omgaat met scheidingssituaties.

Veilige plek

De school moet vooral een veilige plek zijn voor kinderen. Ruzies in de klas of op het schoolplein zijn natuurlijk uit den boze. Ouders mogen daarop aangesproken worden, maar de school moet geen partij worden in een conflict tussen ouders. Kinderen kunnen verbaal of non-verbaal signalen uitzenden als zij problemen ervaren of vragen en zorgen hebben door de scheiding van hun ouders. Als de leerkracht deze signalen kan herkennen en er adequaat op in kan spelen naar het kind en de ouders, kan deze bijdragen aan gepaste ondersteuning voor een kind.

Samen gezag? 

Als ouders getrouwd zijn of geregistreerd partners zijn, hebben zij op grond van de wet samen het gezag over hun kinderen. Na de scheiding blijft dit in principe hetzelfde. Alleen in uitzonderingssituaties kan de rechter het gezag aan één ouder toestaan.

Voor ongetrouwde ouders is het niet vanzelfsprekend dat zij samen het gezag hebben. Een moeder heeft in het algemeen van rechtswege het gezag vanaf de geboorte van haar kind. Vanaf 2023 krijgt een vader die een kind erkend heeft ook automatisch het gezag over dat kind. Ouders kunnen samen (met een formulier via de Rechtspraak) het gezag over hun kinderen aanvragen bij de rechtbank.

Wat houdt gezag in? 

Als je gezag hebt over een kind, ben je de wettelijke vertegenwoordiger van een kind, beslis je over de opvoeding van het kind, mag je de formele beslissingen voor het kind nemen, zoals schoolkeuze en medische behandelingen, en beheer je het geld van het kind.

Erkenning.

Door erkenning word je juridisch ouder van een kind, jullie worden elkaars erfgenaam en je moet het kind onderhouden tot 21 jaar. En je kunt (samen met de andere ouder) kiezen voor jouw achternaam. Erkennen doe je samen bij de geboorteplaats van het kind.

Contact

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op via het contactformulier op deze website.

Dit artikel verscheen eerder in de scheidingsgids Samen Scheiden van Van Baarle-Overes familierecht. Je kunt deze gids met informatie en tips over scheiden gratis aanvragen via het formulier op deze website.