Overlegscheiding

Overlegscheiding = Teamwerk

Bij de overlegscheiding is sprake van teamwerk. Bij een overlegscheiding hebben de partners elk een advocaat die is gespecialiseerd als overlegscheidingsadvocaat. De rol van de advocaten in een overlegscheiding is heel anders dan in een traditionele scheiding. Overleg staat voorop. Uw advocaat adviseert en begeleidt u bij de onderhandelingen over een convenant. De (ex)partner heeft een eigen advocaat. Beide partners en de advocaten werken als team samen met elkaar naar de beste oplossing in uw situatie. Bij de besprekingen met de (ex)partner en diens advocaat is altijd uw eigen advocaat aanwezig om u bij te staan. Niemand hoeft dus bang te zijn om ondergesneeuwd te worden. Als het nodig is kunnen ook andere neutrale professionals worden ingeschakeld, zoals een financieel planner, die beiden adviseert over hun financiële zaken of een coach-therapeut voor de begeleiding bij het ouderschapsplan of andere emotioneel geladen kwesties.

Geen verborgen agenda’s

vcdhVan tevoren sluiten u en uw (ex)partner samen met de respectievelijke advocaten een deelnameovereenkomst, waarin wordt vastgelegd dat de advocaten (en andere professionals) zich terugtrekken als er met de overlegscheiding geen overeenstemming wordt bereikt. Het grote voordeel daarvan is dat alle betrokkenen hetzelfde doel hebben als u: ervoor zorgen dat de scheiding goed en zorgvuldig plaatsvindt buiten de rechter om. Er zijn geen verborgen agenda’s, alle kaarten gaan open op tafel. Deze openheid helpt ook om de communicatie tussen u beiden te verbeteren. Dit is, zeker als er kinderen zijn, van levensbelang om een toekomstbestendige relatie als collega-ouders te realiseren.

Afronding overlegscheiding

Als de overlegscheiding succesvol is geweest, worden de afspraken vastgelegd in een convenant en kan de procedure bij de rechtbank geheel schriftelijk worden afgerond. U hoeft niet meer zelf naar de rechtbank toe. De rechtbank spreekt de echtscheiding tussen u beiden uit en neemt in het algemeen de tussen u gemaakte afspraken volgens het convenant over in de beschikking.

De echtscheiding is definitief zodra de beschikking waarin de rechter de echtscheiding heeft uitgesproken is ingeschreven in het huwelijksregister van de burgerlijke stand van de plaats waar u destijds gehuwd bent.

Overlegscheidingsadvocaat

Mr. Mirjam van Baarle-Overes is een gespecialiseerde overlegscheidingsadvocaat en lid van de vereniging van Collaborative Professionals (VvCP). Zij maakt deel uit van de praktijkgroep Zuid-Holland, waarin advocaten, coaches en financiële professionals samenwerken vanuit dezelfde missie.
“Het is onze missie om ervoor te zorgen dat beide partners en kinderen hun leven zo goed en zo snel mogelijk weer op kunnen pakken. Wij zetten ons ervoor in om op een efficiënte en doelgerichte manier tot een duurzame regeling te komen, waarbij alle aspecten die bij een scheiding komen kijken goed geregeld worden. Dat doen we door middel van maatwerk en met behulp van een multidisciplinaire aanpak. Een overlegscheiding vindt in alle rust en openheid plaats , met respect voor elkaar.”
Informatie over onze groep en de leden vindt u hier.

Meer informatie over de overlegscheiding?

kennismaken met de overlegscheiding

Animatie overlegscheiding VvCP

Wilt u meer weten over dit onderwerp, stel uw vraag via het contactformulier.