Uit elkaar

Uit elkaar gaan heeft ingrijpende gevolgen. Geen twee relaties zijn hetzelfde en dus zijn ook geen twee scheidingen hetzelfde. Of je getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap hebt of samenwoont, al dan niet met een samenlevingsovereenkomst, in alle gevallen zullen regelingen getroffen moeten worden als je uit elkaar gaat.

Een huwelijk moet altijd via de rechter worden ontbonden. Een geregistreerd partnerschap waaruit kinderen zijn geboren eveneens. De beëindiging van een samenleving al dan niet met kinderen of een geregistreerd partnerschap zonder kinderen kan ook buiten de rechter worden geregeld. Voorwaarde is dan wel dat de (ex)partners het eens zijn over alle regelingen. Bij onoverkomelijke onenigheid kan de gang naar de rechter alsnog nodig zijn.

 

Drie alternatieven

In het algemeen zijn er drie alternatieven om te komen tot de regelingen betreffende de beëindiging van een relatie: mediation, de overlegscheiding (collaborative divorce) en de gang naar de rechter.

Een scheiding is ingewikkeld, zowel juridisch als financieel. In de meeste gevallen geldt ook dat de emotionele betrokkenheid van jullie beiden maakt dat het moeilijk is om zakelijk de juiste beslissingen te nemen. Goede en deskundige begeleiding van een gespecialiseerde professional is daarom onontbeerlijk. Ook als je wel in staat bent om samen afspraken te maken, is advies van een gespecialiseerde advocaat over de regelingen die je samen treft noodzakelijk.

Voor een second opinion zijn veelal vaste tariefafspraken te maken.

Meer informatie over echtscheiding?
Wil je meer weten over dit onderwerp, stel je vraag via het contactformulier.

 

Via de rechter

Iedere echtscheiding wordt uitgesproken door een rechter. Bedenk daarbij dat “via de rechter” niet altijd betekent “naar de rechtbank”. In de praktijk vindt voorafgaand aan en tijdens de echtscheidingsprocedure meestal ook overleg tussen de partijen plaats in een zogenaamd ‘viergesprek’ met de beide advocaten en kunnen al veel zaken worden beslist,…

Mediation

In scheidingsmediation helpt een neutrale mediator de beide partners om tot overeenstemming te komen over alle aspecten van hun scheiding. Een vFAS scheidingsmediator is zeer goed thuis in het scheidings- en familierecht en beschikt vanzelfsprekend over mediation vaardigheden om de partners te begeleiden in hun communicatie met elkaar.

Overlegscheiding

Bij de overlegscheiding is sprake van teamwerk. Bij een overlegscheiding hebben de partners elk een advocaat die is gespecialiseerd als overlegscheidingsadvocaat. De rol van de advocaten in een overlegscheiding is heel anders dan in een traditionele scheiding. Overleg staat voorop. Uw advocaat adviseert en begeleidt u bij de onderhandelingen over een convenant.