Naar aanleiding van de pilots bij onder andere de rechtbank Rotterdam met de regierechter heeft de Rechtspraak besloten landelijk een aantal wijzigingen in de familierechtspraak in te voeren met de bedoeling om voor kinderen in scheidingssituaties zoveel mogelijk schade te beperken.

 

Regierechter

Er wordt nu in principe altijd één regierechter voor de hele scheidingsprocedure aangewezen, één rechter die alle geschillen rondom de scheiding behandelt. Deze rechter beslist over alimentatie, de boedelscheiding en de verdeling van de zorg voor de kinderen. De rechter praat met de ouders en de kinderen (vooralsnog vanaf de leeftijd van 12 jaar) en verzamelt zoveel mogelijk informatie om een goed beeld te krijgen van wat er allemaal speelt in een gezin en wat er nodig is om dat snel en goed op te lossen.

Aan de hand van het dossier wordt vooraf de ernst van de zaak ingeschat. Wat zijn de issues die het belangrijkst zijn, hoe complex zijn de problemen, bestaat het risico op escalatie?  De rechter kan zo maatwerk leveren en zo nodig snel een zitting plannen en deskundigen erbij halen, zodat direct knopen doorgehakt kunnen worden. Indien mogelijk wordt in dit stadium mediation voorgesteld.

 

Afspraken over hulp

De rechtspraak gaat ook in gesprek met gemeentes en hulpinstanties om hulp aan een gezin te bespreken en zoveel mogelijk tot een uniform hulpaanbod overal in het land te komen.

 

Bijzondere curator

Meer dan vroeger worden bijzondere curatoren ingezet om de belangen van kinderen te behartigen. Steeds vaker is de bijzondere curator geen jurist, maar een psycholoog of orthopedagoog. Deze bijzondere curator praat met de kinderen en de ouders, brengt de totale situatie in kaart en zoekt vervolgens oplossingen.

De stem van het kind wordt zo beter gehoord en kinderen raken minder beschadigd, iets wat ik van harte toejuich.