Tijden veranderen.

Tot 1 juli 1994 was er geen wettelijke beperking in de duur van partneralimentatie. De Wet Limitering Alimentatie beperkte vanaf 1 juli 1994 de partneralimentatieduur tot twaalf jaar. Bij korte huwelijken zonder kinderen is de alimentatieplicht gelijk aan de duur van het huwelijk. Bijna twintig jaar later vond de samenleving deze termijnen niet meer van deze tijd. In juni 2012 zijn in de Haagse politiek de eerste initiatieven gelanceerd voor andere wetgeving. Daarmee gaf de politiek gehoor aan de roep uit de samenleving om de duur van partneralimentatie verder te beperken. Bovendien wilde men meer economische zelfstandigheid van partners in een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Uiteindelijk heeft het nog 7 jaar geduurd voordat de wet er is gekomen.

De bedoeling van het initiatiefwetsvoorstel van de PvdA, VVD en D66 was allereerst om de wettelijke termijnen beperken. De andere doelen, een andere grondslag voor de betaling van partneralimentatie en een eenvoudiger berekeningsmethode, hebben uiteindelijk de eindstreep niet gehaald. De voortgezette lotsverbondenheid na het huwelijk blijft de grondslag. Er komt nog wel een onderzoek naar een meer forfaitaire berekening, zoals bij de kinderalimentatie al het geval is.

 

Hoofdregel: 5 jaar met 3 uitzonderingen.

Op 21 mei 2019 heeft de Eerste Kamer de wet aangenomen. Daarin staat dat de duur van partneralimentatie standaard de helft van de huwelijksduur wordt met een maximum van 5 jaar. Daarop komen drie uitzonderingen:

1 Als er jonge kinderen zijn, heeft de alimentatiegerechtigde (verzorgende) ouder recht op partneralimentatie totdat het jongste kind 12 jaar is.

2 Heeft het huwelijk minstens 15 jaar geduurd en zit de alimentatiegerechtigde maximaal 10 jaar vóór de AOW-leeftijd, dan duurt de alimentatie tot deze AOW-datum.

3 Heeft het huwelijk minstens 15 jaar geduurd en is de alimentatiegerechtigde geboren vóór 1 januari 1970, dan geldt ook een maximale alimentatieduur van 10 jaar.

 

Welke gevolgen heeft dit voor mij?

De wet wordt ingevoerd per 1 januari 2020. Is het verzoekschrift tot echtscheiding (met een alimentatieverzoek) ingediend vóór de ingangsdatum, dan blijft de oude termijn van (maximaal) 12 jaar gehandhaafd.  Voor samenwoners verandert er niets, ook in deze wet blijft partneralimentatie alleen van van toepassing op huwelijken en geregistreerd partnerschappen.

Als u, bijvoorbeeld in mediation, (nieuwe) afspraken maakt over de partneralimentatie, kunt u nu al rekening houden met de nieuwe wettelijke regeling. U mag altijd onderling een afwijkende termijn of een afbouw overeenkomen. Die contractvrijheid blijft onder het nieuwe recht bestaan.

De gang van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer is hier te vinden

Meer informatie of een vraag over dit onderwerp, neem contact met mij op.