Alleen op vakantie met je kind

Met de vakantie voor de deur, is het goed om te weten wat de regels zijn als je alleen naar het buitenland reist met een minderjarig kind.

 

Eigen paspoort

Sinds 2012 kunnen kinderen niet meer worden bijgeschreven in het paspoort van een ouder.  Ieder kind heeft ongeacht de leeftijd een eigen paspoort of identiteitskaart nodig om naar het buitenland te reizen.  Binnen Nederland hebben kinderen vanaf 14 jaar een eigen identiteitsbewijs nodig vanwege de identificatieplicht. Als de ouders gezamenlijk het gezag uitoefenen over hun kind moeten zij elkaar toestemming geven om een paspoort aan te vragen. Uw eigen gemeente kan hierover informatie verschaffen. Kinderen vanaf 12 jaar kunnen wel zelf zonder toestemming van een ouder een identiteitskaart aanvragen.

Na een echtscheiding levert het soms problemen op als kinderen met een ouder op vakantie gaan, met name als het kind een andere achternaam heeft dan de ouder en de reis naar een land buiten het Schengengebied gaat.

 

Toestemming andere ouder

Bij de grens kan gecontroleerd worden of  ouder en kind bij elkaar horen. Nederland en ook sommige andere landen eisen dat de (andere) ouder met gezag over het kind nadrukkelijk toestemming geeft voor de reis. De reden hiervoor is het voorkomen van kinderontvoeringen. Via de website van de Koninklijke Marechaussee kunt u  daarvoor een toestemmingsformulier downloaden. De niet meereizende, gezaghebbende ouder geeft daarmee toestemming voor de vakantie met een ander. Het is ook mogelijk om in het paspoort of op de identiteitskaart de naam van de (gewezen) echtgenoot of geregistreerd partner te laten opnemen.

Een goede voorbereiding draagt bij aan een zorgeloze vakantie. Ik wens u veel vakantieplezier!

Informatie over dit onderwerp of een andere vraag, neem contact met mij op.