Per 1 januari 2020 treden een aantal belangrijke wijzigingen in werking op het gebied van partneralimentatie. In dit artikel zetten wij deze op een rijtje.

 

Wettelijke Indexering per 1 januari 2020: 2,5 procent

Heeft u alimentatie door de rechter laten vaststellen of in een convenant of ouderschapsplan afgesproken? Dan moet u in principe het alimentatie bedrag ieder jaar aanpassen aan de ontwikkeling van de prijzen. Het percentage waarmee kinder- en partneralimentatie wordt verhoogd, bepaalt de Minister van Justitie en Veiligheid. Voor 2020 is dit percentage vastgesteld op 2,5 procent. Het bericht hierover van het Ministerie staat in de Staatscourant van 29 oktober 2019.

U bent zelf verantwoordelijk voor de aanpassing van de alimentatie en kunt eenvoudig via de website van het LBIO het nieuwe bedrag berekenen.

Kortere duur partneralimentatie 2020

Vanaf 1 januari 2020 is de Wet Herziening Partneralimentatie in werking getreden. Daarom geldt voor nieuwe alimentatieverzoeken vanaf dit jaar een kortere maximum duur.

Tot 1 januari 2020 was de maximale termijn voor partneralimentatie 12 jaar na het huwelijk, maar vanaf 1 januari 2020 is de wettelijke partneralimentatie termijn gelijk gesteld aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar.

3 Uitzonderingen

Op deze regel bestaan 3 uitzonderingen:

  1. Zijn er jonge kinderen? Dan heeft de alimentatiegerechtigde (verzorgende) ouder recht op partneralimentatie totdat het jongste kind 12 jaar is.
  2. Heeft het huwelijk minstens 15 jaar geduurd en zit de alimentatiegerechtigde maximaal 10 jaar vóór de AOW-leeftijd? Dan duurt de alimentatie tot de AOW-datum.
  3. Heeft het huwelijk minstens 15 jaar geduurd en is de alimentatiegerechtigde geboren vóór 1 januari 1970? Dan is de maximale termijn 10 jaar.

Let op: bij een samenloop van verschillende termijnen geldt de langste termijn!

Lagere belastingaftrek partneralimentatie 2020

Mensen die partneralimentatie betalen, kunnen vanaf 2020 minder aftrekken van de belasting.  De persoonsgebonden aftrek van betaalde partneralimentatie wordt de komende jaren tot 2023 stapsgewijs afgebouwd. Over het belastingjaar 2019 kunt u nog 51,95 procent van de partneralimentatie aftrekken bij uw aangifte voor de inkomstenbelasting, in 2020 is dat nog maar 46 procent, in 2021 nog 43 procent, in 2022 40 procent en in 2023 is het aftrek percentage slechts 37,05 procent.

De wijziging heeft dit jaar gevolgen voor partneralimentatie die is vastgesteld op basis van inkomens van meer dan circa € 68.500,-.

Betaalt u partneralimentatie? Dan betaalt u dus de komende jaren netto steeds meer alimentatie terwijl uw inkomen gelijk blijft. Misschien is dit een reden om de alimentatie te laten herberekenen. Als er (ook) andere omstandigheden veranderd zijn, dan wordt ook daarmee rekening gehouden.

 

Vragen?

Heeft u vragen over uw alimentatie of wilt u deze laten herberekenen, neem dan contact met ons op via het contactformulier op de website of door een e-mail te sturen naar advocaat@vanbaarleoveres.nl.