Per 1 januari 2020 treden een aantal belangrijke wijzigingen in werking op het gebied van partneralimentatie. In dit artikel zetten wij deze op een rijtje.

 

Wettelijke Indexering per 1 januari 2020: 2,5 procent

Het wettelijke indexeringspercentage voor kinder- en partneralimentatie is voor 2020 vastgesteld op 2,5 procent. Dit bericht is gepubliceerd in de Staatscourant van 29 oktober 2019.

Dit betekent dat alle door de rechter vastgestelde alimentatiebedragen per 1 januari 2020 met dit percentage verhoogd moeten worden.

 

Kortere duur partneralimentatie 2020

Per 1 januari 2020 is de Wet Herziening Partneralimentatie in werking getreden. Voor nieuwe alimentatieverzoeken geldt vanaf die datum een kortere maximum duur.

Tot 1 januari 2020 was de maximale termijn voor partneralimentatie 12 jaar na het huwelijk. Voor alimentatieverzoeken vanaf 1 januari 2020 is de duur voor partneralimentatie beperkt tot de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar.

3 Uitzonderingen

Op deze regel bestaan 3 uitzonderingen:

  1. Als er jonge kinderen zijn, heeft de alimentatiegerechtigde (verzorgende) ouder recht op partneralimentatie totdat het jongste kind 12 jaar is.
  2. Heeft het huwelijk minstens 15 jaar geduurd en zit de alimentatiegerechtigde maximaal 10 jaar vóór de AOW-leeftijd, dan geldt een maximale alimentatieduur tot de AOW-datum.
  3. Heeft het huwelijk minstens 15 jaar geduurd en is de alimentatiegerechtigde geboren vóór 1 januari 1970, dan geldt eveneens een maximale alimentatieduur van 10 jaar.

Let op: bij een samenloop van meerdere termijnen geldt de langste termijn!

 

Lagere belastingaftrek partneralimentatie 2020

Mensen die partneralimentatie betalen, kunnen vanaf 2020 minder aftrekken van de belasting. Op dezelfde wijze als de hypotheekrente aftrek wordt beperkt, wordt ook de persoonsgebonden aftrek partneralimentatie stapsgewijs afgebouwd. Over het belastingjaar 2019 kan nog 51,95 procent van de partneralimentatie worden afgetrokken. In 2020 is dat 46 procent, in 2021 nog 43 procent, in 2022 40 procent en in 2023 is dat percentage 37,05 procent.

De wijziging heeft dit jaar gevolgen voor alimentatiebedragen die zijn vastgesteld op basis van inkomens van meer dan circa € 68.500,-.

Betaalt u partneralimentatie? Dan ontvangt u de komende jaren steeds minder terug van de belasting. Misschien is deze wijziging een reden om de alimentatie te laten herberekenen.

 

Vragen?

Heeft u vragen over uw alimentatie of wilt u deze laten herberekenen, neem dan contact met ons op via het contactformulier op de website of door een e-mail te sturen naar advocaat@vanbaarleoveres.nl.