Wordt een stiefouder ook onderhoudsplichtig voor uw kinderen? En wat betekent dit voor uw bijdragen aan de kinderalimentatie? Bent u opnieuw getrouwd of gaat uw ex-echtgenoot opnieuw trouwen, dan zijn dit onderwerpen waar u mee te maken kan krijgen.

Wat zegt de wet?

Wie zijn er eigenlijk onderhoudsplichtig voor de kinderen? De ouders zijn verantwoordelijk voor de verzorging en de opvoeding van hun kinderen. Ook stiefouders kunnen onderhoudsplichtig zijn voor hun stiefkind. Door te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan, wordt de nieuwe partner een stiefouder. Voor samenwoners geldt dit niet.

Zijn de stiefouders altijd onderhoudsplichtig? Nee, het moet gaan om minderjarige kinderen en zij moeten een gezin vormen met de ouder en stiefouder. Dat betekent dat de kinderen minimaal de helft van de tijd in dat gezin leven. Wonen de kinderen bij de andere ouder, dan behoren de kinderen dus niet tot het gezin van de stiefouder.

Er is een nieuwe partner en een nieuwe echtgenoot

In deze zaak verzocht de man aan de rechtbank om een vermindering van de kinderbijdrage voor zijn twee kinderen. Voor een wijziging in de kostenverdeling moet de huidige situatie anders zijn dan de situatie tijdens het vastleggen van de originele verdeling.

Zowel de man als vrouw hebben een nieuwe partner. De vrouw is ook gehuwd met haar nieuwe partner, de man niet. De man heeft samen met zijn nieuwe partner nog een kind gekregen.

Hier was de vraag of de nieuwe echtgenoot ook moest bijdragen aan het onderhoud van de kinderen van de man en de vrouw. Dit hangt af van alle omstandigheden van het geval.

Er wordt gekeken naar:

  1. Het gegeven dat tussen ouder en het kind een nauwere verwantschap bestaat dan tussen stiefouder en stiefkind,
  2. De draagkracht van de ouders en de stiefouder,
  3. De band van het kind ten opzichte van beide ouders en de stiefouder.

Hoe wordt de verdeling berekend?

Een rechter kijkt naar alle omstandigheden en maakt dan een afweging. In de zaak was de nieuwe echtgenoot van de vrouw pas sinds kort formeel stiefouder. Maar hij is vaak afwezig door zijn werk en is regelmatig in het buitenland. Ook moet hij nog bijdragen aan het eigen ouderschap van zijn jong-meerderjarige kinderen. Tussen de vader en de kinderen was door het co-ouderschap zeer regelmatig contact.

Wat overwoog de rechtbank?

De rechtbank liet de nieuwe echtgenoot buiten beschouwing, want hij was pas drie jaar stiefvader en vaak weg van huis. Daarnaast is er een goede band tussen de vader en de kinderen. Bij zijn berekening keek de rechtbank dus alleen naar de draagkracht van de man en vrouw, en verdeelde deze naar evenredigheid. Er kan dus een uitzondering op de wet ontstaan, maar dit is afhankelijk van de feiten en omstandigheden.

Alle gegevens zijn belangrijk

Het geven van zoveel mogelijk informatie kan zorgen voor een sterkere positie. Zowel uw gegevens als de gegevens van uw nieuwe partner zorgen voor meer informatie over de zaak.  Samen met uw advocaat kijkt u naar welke gegevens daadwerkelijk relevant zijn en welke niet. Worden er geen gegevens overgedragen, dan maakt de rechtbank een schatting. Er ontstaat dan het risico dat de schatting te hoog is, waardoor de kinderalimentatie van de stiefouder ook te hoog wordt. Een rechter kan namelijk alleen rekening houden met de gegevens die hij kent.

Toekomstbeeld stiefouderbijdrage

Het is niet meer zo dat zorg en inkomsten werven geheel gescheiden taken zijn zoals vroeger. Tegenwoordig dragen beide ouders bij aan de zorg en de inkomsten. Er ligt een wetsvoorstel waarin onder andere staat dat de stiefouder niet meer onderhoudsplichtig moet zijn. Er wordt uitgegaan van een situatie waarin er twee ouders zijn met onderhoudsplicht. Zolang die er zijn, hoeven stiefouders niet bij te dragen.

Voor nu is het echter afwachten en wordt er gewoon gekeken naar de draagkracht van de stiefouder, want het wetsvoorstel is nog in behandeling bij de Tweede Kamer.

Vragen?

Wilt u meer weten over dit onderwerp, neem dan contact met ons op via het contactformulier op de website of door een e-mail te sturen naar advocaat@vanbaarleoveres.nl.