Scheiden en social media

De feestdagen komen eraan, maar uw familie en vrienden kunnen weinig op bezoek komen. Kiekjes van de kinderen delen op social media lijkt de ideale oplossing om toch de gezelligheid te delen, maar een ex-partner kan daar anders over denken. De normen over het delen van privéinformatie zijn wel verschoven sinds ons leven meer wordt beheerst door social media. Maar er zijn ook grenzen aan wat je wel of niet kunt delen.

 

Niet alleen foto’s van de kinderen, maar ook berichten van of over de ex-partner hebben invloed op de onderlinge verhouding. Ook kinderen gebruiken social media en kunnen deze berichten tegenkomen. Het maken van afspraken over het gebruik van social media, zeker na een scheiding kan bijdragen aan een goede verstandhouding.

 

Hoe kunt u hier het beste mee om gaan? Een paar voorbeelden uit de praktijk, waar de rechter over moest beslissen.

 

Verbod op delen via social media

In 2018 besliste de rechter dat een moeder geen foto’s en vlogs van haar kinderen op social media meer mocht plaatsen. Ze had niet de Nederlandse nationaliteit en wilde via social media laten zien hoe de Nederlandse cultuur en daarmee de opvoeding was. De vader was echter bang voor pedofilie en pestgedrag. De rechtbank kon de vader volgen in zijn stelling. Hij vond het daarbij niet van belang dat van die situatie nog geen sprake was geweest. Ook al waren de kinderen hier nog te jong waren om zich bewust van te zijn van pestgedrag, volgens de rechter kon dit in de toekomst anders zijn.

 

De ouders op social media

De rechter besliste in 2015 dat de ex-partner geen partneralimentatie meer hoefde te betalen. De man kon via Facebook bewijzen dat de vrouw met een nieuwe partner samenwoonde. Dit bracht mee dat de partneralimentatieplicht verviel.

 

Ook negatieve uitlatingen over andere de ouder van de kinderen op Facebook zijn niet acceptabel. De rechter gaf de moeder het gehele gezag over de kinderen, omdat bleek dat de vader het belang van zijn kinderen niet boven zijn eigen belang kon stellen. De uitlatingen via Facebook maakten duidelijk dat er geen goede verstandhouding meer mogelijk was, wat wel essentieel is voor gezamenlijk gezag.

 

Praat met elkaar

Hoewel het te begrijpen is dat een ouder foto’s en filmpjes wil delen, is het aan te raden hierover met de andere ouder te overleggen. Uitleggen waarom het voor u belangrijk is en daarbij grenzen aangeven, kan onenigheid voorkomen. Geef bijvoorbeeld aan dat foto’s en mededelingen altijd op afgeschermde platforms worden geplaatst of alleen via Whatsapp (en niet in groepen).

 

Door het gesprek aan te gaan, geeft u uw ex-partner ook de kans zijn of haar mening te uiten. Bij gezamenlijk gezag hoort ook gezamenlijk beslissen. Het gebruik van social media is zeker een onderwerp dat besproken moet worden. De belangen van de kinderen staan centraal, voorkom dat zij, op welke manier dan ook, betrokken worden in social media onenigheid.

 

Ouderschapsplan

Naast het gesprek aan te gaan, kunt u de afspraken over het gebruik van social media ook vastleggen in het ouderschapsplan. Het ouderschapsplan bevat niet alleen de verdeling van zorgtaken, maar bijvoorbeeld ook zaken die uw kinderen aangaan. Het plaatsen van berichten op social media is daar één van. Dit geldt ook voor berichten over een nieuwe partner en het bijhouden van sociale platforms na de scheiding.

 

Houd de emoties in bedwang

Misschien wel de meest gebruikte vorm van social media is Whatsapp. Hoewel het een heel praktisch medium is, blijkt in de praktijk ook maar al te vaak dat er ruzies ontstaan over berichten die via deze weg uitgewisseld worden. De automatisch verstuurde meldingen wekken uw nieuwsgierigheid. En daardoor ligt het gevaar op de loer om heel vaak te kijken naar de nieuwe berichten. Hoe makkelijk is het om dan direct te reageren, ook (of met name) als de inhoud van het binnenkomende bericht u boos maakt. Heel vaak maken wij mee dat de communicatie via Whatsapp om deze reden de verhoudingen tussen de ex-partners verstoort.

Een blokkade van de ex-partner is meestal niet de beste oplossing. Wel om de meldingen van nieuwe berichten standaard uit te zetten en 1 of 2 vaste momenten op de dag te gebruiken om de binnengekomen berichten te lezen. En nog meer helpt om bewust te kiezen om niet direct te reageren, maar pas op later moment, als de eerste emoties wat gezakt zijn. Wel is het belangrijk om hierover afspraken te maken met elkaar. Stuur dus wel een kort berichtje dat u later zult reageren (en ook wanneer). Anders voelt de ander zich genegeerd, wat weer kan leiden tot nieuwe irritaties. In de contactgegevens kunt u het bericht op ‘ongelezen’ zetten, waardoor u er aan wordt herinnerd dat er nog een reactie nodig is.

Heeft u vragen?  Neem dan contact met ons op via het contactformulier op de website of door een e-mail te sturen naar advocaat@vanbaarleoveres.nl.