Tips voor een goed co-ouderschap in lockdown

 

De Kerst komt eraan, maar Nederland gaat vanaf 15 december 2020 in een lockdown. Een overzicht van de maatregelen voor de komende periode kunt u vinden op de website van de rijksoverheid. Deze lockdown zorgt ook voor een beperkte aantal gasten met Kerst en zo min mogelijk contacten. Wat betekent dit voor de zorgregeling van een co-ouderschap*?

 

Geen anderhalve meter voor het kind

Een kind hoort na de scheiding van de ouders bij het gezin van beide ouders. In gezinnen onderling hoeft geen anderhalve meter afstand gehouden te worden. Kinderen in een co-ouderschap dus ook niet. Daarnaast geldt de anderhalve meter regel niet voor kinderen jonger dan dertien jaar.

 

Gezondheidsrisico beperkt de zorgregeling niet

Sinds de eerste coronagolf werden al verschillende rechtszaken gevoerd, waarmee de grenzen werden bepaald van de gevolgen van corona voor zorgregelingen. In een kort geding in april maakte de rechter al duidelijk dat het behoren van een gezinslid tot een risicogroep niet tot een beperking van de zorgregeling leidt. Een vader mocht zijn kind dus niet tegenhouden naar het gezin van de moeder te gaan, omdat naar zijn mening het kind daarna niet meer terug kan keren naar zijn gezin. Mocht een gezinslid een zwakkere gezondheid hebben en daardoor extra kwetsbaar zijn voor het coronavirus, dan moet daar wel rekening mee worden gehouden. Van de ouders in zo’n situatie mag verwacht worden dat zij zich streng aan de richtlijnen van het RIVM houden.

 

Code oranje en verplichte schoolsluiting ook geen reden voor beperking zorgregeling                                                                                                                                                                                                                                                     

De verplichte schoolsluiting mocht bij een afspraak tussen ouders over de gedeelde zorgverdeling tijdens de vakanties van de rechter niet ook als (crisis-)vakantie worden uitgelegd.

En ook over het toestemming geven voor vakanties met de andere ouder is de rechter helder. Zolang het reisadvies van Buitenlandse Zaken niet ‘oranje’ is, wordt de vervangende toestemming wel verleend.

 

Tips voor de ouders

De nieuwe lockdown vraagt extra verantwoordelijkheid en medewerking van ouders in een co-ouderschap. Hier nog een aantal tips:

  1. De bestaande zorgregeling blijft de norm. Wel kan in overleg met elkaar flexibel met de zorgregeling om worden gegaan. Het is belangrijk dat de kinderen hun ouders blijven zien, dus blijf open staan voor eventuele aanpassingen in het rooster.
  2. De lockdown vraagt om nog meer communicatie in een co-ouderschap. Blijf transparant naar elkaar toe en overleg duidelijk en tijdig over de afspraken en hoe de zorgregeling tijdelijk verandert.
  3. Maak afspraken over de gevolgen als iemand in de betrokken families ziek wordt.
  4. Blijkt dat een gezin in quarantaine moet, probeer elkaar dan te helpen. Het gaat ten slotte om de ouder van uw kind of uw kind zelf.
  5. Lukt het niet om de kinderen met Kerst bij beide ouders te laten zijn, probeer dan de mogelijkheden van online platforms aan te grijpen. Bijvoorbeeld via Whatsapp videobellen of Skypen. Het gaat erom dat de kinderen hun ouders kunnen zien, (juist) ook op deze familiedagen.

Zorg goed voor elkaar en uzelf, zo komen we door deze lockdown heen.

* onder een co-ouderschap wordt in dit artikel verstaan iedere vorm van gedeelde zorg van ouders voor kinderen, ongeacht de omvang.

 

Heeft u nog vragen over uw zorgregeling of een ander onderwerp, neem dan contact met mij op.