Financiële onzekerheid door de coronapandemie

De coronapandemie kan helaas ook onzekerheid op financieel gebied tot gevolg hebben. Hoewel sommige branches eind 2020 meer omzet hadden dan in 2019, bracht de tweede lockdown wel de sluiting van niet-essentiële winkels mee. Het is dan ook niet gek dat ex-partners gaan twijfelen of ze hun alimentatieverplichting nog kunnen nakomen. Zijn er mogelijkheden om de alimentatieverplichting (tijdelijk) te verminderen?

 

De alimentatie afspraken

De regeling voor kinder- of partneralimentatie wordt meestal vastgelegd in een convenant of in een uitspraak van de rechter. Welk van de twee het ook is, beide zijn bedoeld om na te komen. In tijden van een crisis bestaat er echter wel een mogelijkheid om de onderhoudsplichtige iets meer ruimte te geven.

 

Overleg met elkaar

We gaan samen door deze crisis heen. Met elkaar meedenken hoort daar ook bij. Er zijn ook mogelijkheden om elkaar te helpen in deze tijd als u wilt.

 

Dit zijn een aantal tips als u in overleg de alimentatie wilt aanpassen:

  1. Overleg eerst. Stop niet zomaar met het betalen van de kinder- of partneralimentatie. De ander rekent op de bijdrage. Geef dus eerst aan dat het financieel zwaardere tijden zijn en open het gesprek voor verandering.
  2. Geef aan wat de mogelijkheden wel zijn. Zo blijft het gesprek open en is er een mogelijkheid om tot een middenweg te komen.
  3. Maak afspraken voor korte duur. Neem bijvoorbeeld de lengte van de lockdown als maatstaf. Ontstaat er tussentijds een voor-of achteruitgang, dan kan er op korte termijn een nieuwe afspraak gemaakt worden.
  4. Leg de afspraken duidelijk vast om latere discussie te voorkomen.

 

Een wijzigingsprocedure

Als overleggen niet lukt, dan is een wijzigingsprocedure via de rechter een mogelijkheid. Wel kost een wijzigingsprocedure geld en deze duurt al snel minimaal drie maanden.

 

De wet geeft de mogelijkheid tot wijziging van alimentatie als er sprake is van een wijziging van financiële omstandigheden. Bij ontslag zonder schuld kan de rechter beslissen dat er minder alimentatie betaald hoeft te worden. Er wordt echter ook gekeken naar toekomstige omstandigheden en de mogelijkheid tot nieuw werk. Een alimentatiewijziging verschilt dus per situatie. Hoe dit in coronasituaties uitpakt, verschilt ook.

 

De eerste uitspraak over een alimentatiewijziging vanwege de coronapandemie was in juni 2020. Daarin wijzigde de rechter de alimentatieplicht naar nihil, omdat de man duidelijk aantoonde dat hij geen dividend kreeg uitgekeerd en zijn bedrijf ook een aanzienlijk omzetverlies had geleden als gevolg van de coronacrisis.

 

De rechter besliste anders in augustus 2020 dat er geen rekening gehouden hoefde te worden met een verminderd inkomen van 20% bij de onderhoudsplichtige, omdat de man niet duidelijk kon aantonen dat het salaris voor langere tijd achteruit zou gaan en hij die 20% wel kón verdienen (de verdiencapaciteit).

 

Ook in december 2020 besliste de rechter dat niet duidelijk sprake was van een aanzienlijke daling van de draagkracht van een ondernemer als gevolg van Covid-19. Daarnaast las de rechter in de financiële stukken dat de man de omzetdaling zelf al had opgevangen, waardoor er geen verlaging van de alimentatie plaatsvond.

 

Het is dus onzeker of de rechter een wijziging van de alimentatie op grond van de coronapandemie toekent. Wat voornamelijk opvalt, is dat de rechter wil dat er duidelijk wordt aangetoond dat er daadwerkelijk structureel minder draagkracht is. Alimentatiewijziging door de coronacrisis kan dus zeker, mits er aantoonbaar bewijs is van een structurele daling.

 

Advies

Mijn advies is om altijd eerst te overleggen met elkaar. Dit kan sneller leiden tot een wijziging van de alimentatieverplichting en de verhoudingen blijven gespaard. Mediation kan uitkomst bieden, als het overleg onderling lastig is.

Via de rechter hangt het er van af of aangetoond kan worden dat er een langdurige financiële achteruitgang is. De mogelijkheid is er wel, maar vraagt om een heldere onderbouwing.

Contact

Heeft u meer vragen over uw alimentatie, neem dan contact met ons op via het contactformulier of stuur een e-mail naar advocaat@vanbaarleoveres.nl.