Goed voorbereid voor de volgende stap in de relatie.

De fase van verliefdheid is voorbij en de plannen om samen verder te gaan als partners worden steeds duidelijker. Je denkt aan samenwonen of hebt misschien al praktische stappen in die richting gedaan. Samen een huis inrichten is spannend en leuk, maar denk je er ook aan welke afspraken je met elkaar maakt over de invulling van jullie nieuwe relatie? Samen Verder Mediation helpt om goede keuzes te maken, voor nu en later.

Voorkomen is beter dan genezen

Als echtscheidingsadvocaat en mediator kom ik meestal pas in beeld als een relatie op de klippen loopt. Er moeten dan afspraken gemaakt worden over de ontvlechting van de relatie en daarvoor wordt altijd ook gekeken welke afspraken er zijn gemaakt vóór de relatie. In de praktijk blijkt echter vaak dat er zeker bij samenwoners te weinig is vastgelegd om houvast aan te hebben bij de scheiding. In samenlevingsovereenkomsten en huwelijkse voorwaarden staan vooral praktische financiële zaken. Zoals de verdeling van de kosten van de gemeenschappelijke huishouding tijdens de relatie, regelingen over gemeenschappelijke vermogensveranderingen en pensioenafspraken. En toch is dat niet altijd voldoende, gezien het grote aantal juridische procedures, waarin gesteggeld wordt over de uitleg van dergelijke overeenkomsten.

Feit is dat een op de drie huwelijken eindigt in een scheiding volgens het CBS. En samenwoners lopen een nog groter risico om uit elkaar te gaan. Vaak zijn de verwachtingen die partners in goede tijden over de relatie hadden niet uitgekomen. En ook blijkt soms pas na achteraf hoe verschillend de partners eigenlijk waren.

Te vaak merk ik dat mensen zich pas bij de scheiding realiseren hoe hun leven anders is gelopen dan ze vooraf gedacht hadden en ontstaan er discussies op basis van gebroken verwachtingen. Terwijl veel van deze discussies te voorkomen waren door wel vooraf na te denken over de gevolgen van het samenwonen en die afspraken ook vast te leggen in een relatieovereenkomst.

In Samen Verder Mediation brengen we in beeld welke verwachtingen jullie hebben over de samenleving met elkaar en worden daarover afspraken vastgelegd.

Goede tijden, slechte tijden

Bij een besluit om samen te gaan wonen, wordt er vooral gepraat over praktische zaken: waar gaan we wonen, hoe kunnen we een huis betalen, hoe gaan we het huis inrichten, enzovoort. Er wordt gedroomd over de toekomst samen en meestal gaat het daarbij vooral over de positieve verwachtingen van een leven samen. Zoals een kinderwens, de verdeling van toekomstige zorgtaken, het beleven van bijzondere ervaringen, carrière ideeën of plannen voor het starten van een onderneming. Maar in de praktijk valt het leven soms tegen en gebeuren er ook vervelende dingen. Zoals het verlies van werk of ziekte, die het leven tekenen. Juist die veranderingen hebben invloed op de onderlinge verhoudingen.

Samen Verder Mediation

In Samen Verder Mediation bespreken we jullie verwachtingen over de relatie. Dromen worden met elkaar gedeeld en gekoppeld aan duidelijke afspraken over hoe daarnaar te handelen. Maar ook bespreken we de vervelende dingen en welke gevolgen die kunnen hebben op de onderlinge verhoudingen. Hiervoor wordt de methode van Premarital Mediation gebruikt. Als Premarital Mediator, die daarvoor is opgeleid, begeleid ik het gesprek tussen jullie neutraal en ik zorg ervoor dat op maat afspraken gemaakt kunnen worden, die bij jullie passen. Daarbij zorg ik voor gelijkwaardigheid in het gesprek en het contract.

Voorbeelden

Met een paar voorbeelden maak ik duidelijk wat in Samen Verder Mediation aan bod kan komen.

Samenwoners Vera en Koen

Vera en Koen gaan samenwonen en komen bij mij als mediator. Beiden hebben gestudeerd en hebben een aardige baan. Koen heeft een paar jaar geleden een huis gekocht met een hypotheek en het is de bedoeling dat Vera bij hem intrekt. Ze willen een Samen verder Advies. Wat wordt er allemaal besproken?

De relatie

Eerst bespreken wij de relatie zelf. Wat verwachten ze van elkaar, hun relatie en de toekomst? Uit wat voor gezin komen ze en hoe was de relatie van hun ouders? En wat willen zij op papier zetten over hun relatie? Zo krijg ik een beter beeld van de twee.

Gezien Koens huis en hypotheek vinden ze dat ze daar afspraken over moeten maken. Gaat Vera mee betalen aan de hypotheek of lost Koen deze alleen af? Willen ze financieel onafhankelijk blijven of gaan ze een gezamenlijke rekening gebruiken? En gaan ze evenveel bijdragen aan het huishouden?

Koen en Vera vinden de mogelijkheid dat Vera zich in de loop van de tijd inkoopt in de woning van Koen. Er worden duidelijke afspraken gemaakt over de manier waarop.
Koen en Vera willen kinderen in de toekomst, maar vooral Koen wil ook een carrière maken. Blijven ze allebei evenveel werken of Vera misschien een of twee dagen minder? En welke financiële consequenties heeft dit onderling? Ook bespreken wij wat de gevolgen zijn als een van de twee arbeidsongeschikt raakt.

Wat als er toch een scheiding volgt?

Koen en Vera willen ook afspraken maken voor het geval hun relatie eindigt in een scheiding. Als zij dan kinderen hebben, zijn zij het erover eens dat zij hun kinderen altijd buiten hun scheiding laten en ook spreken zij af dat zij dan in elk geval dicht bij elkaar blijven wonen. Financieel willen zij afspreken dat zij elkaar partneralimentatie* betalen als een van de twee minder zou zijn gaan werken vanwege de zorg voor kinderen of als een van hen arbeidsongeschikt wordt tijdens de relatie. Voor het geval hun huwelijk eindigt door het overlijden van een van hen beiden, adviseer ik ze om testamentair vast te leggen wat zij willen met hun vermogen. In een samenlevingsovereenkomst kunnen zij een verblijvingsbeding opnemen, waarin staat dat Vera in het huis van Koen mag blijven wonen als Koen eerder zou overlijden.

* Bij samenwoners mag zo’n partneralimentatieafspraak voor de relatie vastgelegd worden. Als mensen trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan, mag dit niet in huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden.

Het samengestelde gezin van Rob en Sophie.

Rob is ondernemer en was eerder getrouwd met Karin met wie hij 2 kinderen heeft gekregen, die om het weekend en iedere vrijdag bij Rob zijn. Sophie is arts en heeft samengewoond met Vincent. Zij hebben samen een dochter, voor wie zij co-ouderschap hebben afgesproken. Rob en Sophie komen bij mij omdat zij goede afspraken willen maken over hun nieuwe samengestelde gezin. Waar praten zij over in het Samen verder Advies gesprek?

Eerst wordt de relatie tussen Sophie en Rob besproken en bespreken wij ook hoe de eerdere scheidingen zijn verlopen. Rob vertelt dat de verhouding met Marianne, de moeder van de kinderen, na een moeilijke scheiding, nu eindelijk wat beter is geworden, daaraan heeft ook bijgedragen dat Marianne sinds kort een andere partner heeft. De scheiding van Sophie is gelukkig in goede harmonie verlopen en de relatie met de vader van hun dochter noemt zij ‘oké’. Sophie en Rob vinden het allebei belangrijk dat zij in hun nieuwe relatie niet dezelfde fouten maken als in hun vorige relaties.

Beiden geven aan dat zij het belangrijk vinden om financieel onafhankelijk te zijn. Vanzelfsprekend dragen zij zelf de kosten van hun eigen kinderen, daarover zijn ook afspraken gemaakt met de andere ouder en de kinderen komen niets tekort.

Stiefouder zijn

Wij spreken ook over het verschil tussen een eigen ouder en een stiefouder of bonusouder. De wens dat de kinderen goed met elkaar en met de nieuwe partner overweg kunnen, is mooi, maar vergt ook dat er duidelijkheid is over ieders opvoedingstaak.

Of ze later samen nog kinderen willen weten ze nog niet, maar eventuele situaties worden wel besproken. Wat betekent dit voor ieders zorgtaken? Hoe reageren de andere kinderen daarop? En hoe valt dit bij de exen? Transparantie is belangrijk, beseffen zij allebei.

De mediator brengt nog andere onderwerpen naar voren. Wat verwachten ze onderling van elkaar? Hoe stemmen ze de verschillende zorgregelingen op elkaar af? Rob en Sophie besluiten om met hun exen samen een gesprek te hebben. Daarin zullen zij over deze onderwerpen met elkaar spreken. Ook bespreken wij de aanpassing van testamenten dat is zeker bij een samengesteld gezin belangrijk. Verder blijkt uit het gesprek dat Rob en Sophie het niet altijd gelijk met elkaar eens zijn. Maar ze hebben er wel vertrouwen in dat ze er samen uitkomen, zeker nu zij beter van elkaar weten hoe zij over belangrijke zaken denken.

Denk na over de toekomst

Om erachter te komen wat je van een relatie verwacht en wat je precies wilt vastleggen, kan bij het verdiepen van een relatie Samen Verder Mediation uitkomst bieden. In Samen Verder Mediation kaarten we onderwerpen aan waar jullie zelf minder snel aan denken. De afspraken leg ik voor jullie vast in een mediationcontract, waarin ook staat waarom jullie voor die afspraken gekozen hebben (jullie bedoelingen). En vervolgens worden de afspraken formeel gemaakt via de notaris, die voor jullie een akte huwelijkse voorwaarden, een akte partnerschapsvoorwaarden of een samenlevingscontract maakt, waar het mediationcontract wordt aangehecht. Zo krijgen jullie een overeenkomst die goed bij jullie relatie past en ook houvast biedt voor het geval de relatie later om welke reden ook verandert of eindigt.

In goede tijden overleggen over de (mogelijk) slechte tijden, kan zorgen voor een grotere kans op een duurzame relatie.

 

Contact

Voor vragen over Samen Verder Mediation, neem contact met mij op.