De rol van de advocaat in relaties en ouderschap

Bij een advocaat denken mensen vaak het eerst aan rechtszaken en strijd. In veel familierechtzaken is een advocaat verplicht voor de procedure bij de rechter. Maar een gespecialiseerde familierechtadvocaat is ook altijd mediator, die een belangrijke rol kan spelen bij het maken en onderhouden van afspraken in iedere fase van uw relatie.

Advocaat in iedere fase van de relatie

1. Samen verder: (pre) relatie mediation
Samenwonen, trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan, iedere vorm van samen verder gaan heeft ook juridische gevolgen. Ik begeleid stellen om in goed overleg hun verwachtingen over deze nieuwe fase in hun relatie met elkaar af te stemmen en daarover afspraken te maken.

Jonge stellen, aan het begin van een leven samen, maar ook partners, die met de ervaringen uit eerdere relaties als samengesteld gezin een vervolgstap in hun leven nemen. In de relatie mediation (ook wel premarital mediation genoemd) besteden we aandacht aan zowel de relationele –, als de zakelijke – en de juridische aspecten. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld de eigen normen en waarden, die in de relatie samen komen, kinderwensen, de toekomstige taakverdeling tussen de partners en de financiële kaders qua inkomen en vermogen.

Relatie mediation is toekomstgericht en heeft tot doel om het stel goed voor te bereiden op de toekomst en de ingrijpende gebeurtenissen die in iedere relatie kunnen optreden. Afspraken die gemaakt worden, vormen de basis voor een samenlevingsovereenkomst of huwelijkse voorwaarden.

2. Scheiden: mediation, overlegscheiding en procederen
In een scheiding met kinderen is vaak de grootste uitdaging hoe partners die uit elkaar gaan samen goede ouders blijven voor hun kinderen. Of ik dan mediator of advocaat ben, ik kijk altijd naar de mogelijkheden van overleg, met het oog op uw toekomstig ouderschap en zoek naar duurzame oplossingen voor bestaande (juridische) problemen.

Als mediator ben ik de neutrale procesbegeleider, die beide ouders helpt om samen afspraken te maken, zowel over hun ouderschap na de scheiding als over de financiële regelingen die getroffen moeten worden. In de overlegscheiding ben ik de advocaat van een van de twee en werk ik in teamverband samen met de andere advocaat.
Kenmerkend voor de overlegscheiding is het multidisciplinaire karakter ervan. Een coach en/of financial kunnen deel uitmaken van het team. Zowel in mediation als in de overlegscheiding wordt afgesproken om niet naar de rechter te gaan.
Een advocaat is wel nodig voor beslissingen die de rechter moet nemen. Dat kan een puur formele rol zijn, na een geslaagde mediation of overlegscheiding. Maar als sprake is van een procedure ‘op tegenspraak’, ben ik als advocaat degene die u formeel vertegenwoordigt en uw belangen behartigt. Ook dan is overigens overleg met de andere advocaat wat mij betreft altijd een optie.

3. Ouderschap na scheiding: Parenting Coordination
Blijft u na de scheiding tegen problemen aanlopen in de uitvoering van het ouderschapsplan, dan kunt u mij inschakelen als Parenting Coordinator. Mijn rol is dan om (dreigende) conflicten op te lossen buiten de rechter om, altijd met het belang van de kinderen voorop. Indien mogelijk in mediation, zo nodig door knopen door te hakken. De Parenting Coordinator is namelijk in tegenstelling tot de mediator bevoegd om een aanbeveling of een bindend advies te geven.

Altijd staat het belang van de kinderen voorop. Daarom spreek ik als Parenting Coordinator altijd met de kinderen zelf en indien mogelijk ook met deskundigen die bij het gezin betrokken zijn, zoals de school, jeugdhulpverleners of medische professionals.  Een belangrijk doel van Parenting Coordination is om te voorkomen dat kleine ruzies uitgroeien tot grote conflicten,

Meer informatie?

In iedere fase van uw relatie kunt u op mij een beroep doen. Kiest u voor mij als advocaat, dan krijgt u iemand met kennis van zaken, die betrokken, oprecht, doortastend en duidelijk is. Wilt u meer weten of heeft u vragen, neem contact met mij op.