Een scheiding van tafel en bed is iets anders dan niet meer samen onder een dak wonen tijdens een huwelijk. Een scheiding van tafel en bed is een officiële beslissing van de rechtbank. Als je gaat scheiden van tafel en bed, blijf je officieel getrouwd, maar je moet hetzelfde regelen als bij een gewone echtscheiding. Jullie bezittingen en schulden moeten verdeeld worden en als je samen kinderen hebt, moeten jullie ook een ouderschapsplan maken.

Scheiden van tafel en bed

Vroeger kozen mensen voor een scheiding van tafel en bed als zij uit elkaar wilden, maar vanwege hun geloof niet mochten scheiden. Tegenwoordig komt de scheiding van tafel en bed niet meer zo vaak voor, maar wordt het soms gebruikt als scheiden te definitief gevonden wordt.

Procedure scheiding van tafel en bed

De procedure bij een scheiding van tafel en bed is ongeveer hetzelfde als een normale echtscheidingsprocedure. Ook bij een scheiding van tafel en bed moet sprake zijn van een ‘duurzame ontwrichting’ van de relatie. De scheiding van tafel en bed wordt door de rechter uitgesproken en voor de procedure heb je net als bij de echtscheidingsprocedure ook een advocaat nodig.

Als er minderjarige kinderen zijn, dan moeten de ouders ook bij een scheiding van tafel en bed een ouderschapsplan maken, dat bij het verzoekschrift aan de rechter moet worden overgelegd. En net als bij een echtscheiding kan partneralimentatie worden vastgesteld en moeten de bezittingen en schulden worden verdeeld en/of moeten de huwelijkse voorwaarden worden afgewikkeld.

De scheiding van tafel en bed wordt door de rechter uitgesproken in een beschikking en die beschikking wordt ingeschreven in het huwelijksgoederenregister bij de griffie van de rechtbank.

Gevolgen scheiding van tafel en bed

De belangrijkste gevolgen van een scheiding van tafel en bed zijn:

Einde gemeenschap van goederen

De wettelijke gemeenschap van goederen eindigt bij het indienen van het verzoekschrift waarin verzocht wordt de scheiding van tafel en bed uit te spreken. De gemeenschappelijke bezittingen moeten worden verdeeld, over de gemeenschappelijke schulden moeten afspraken gemaakt worden. Na de scheiding van tafel en bed zijn de partners niet meer aansprakelijk voor elkaars schulden.

Verplicht ouderschapsplan

Ouders met minderjarige kinderen, zijn verplicht om een ouderschapsplan te maken, waarin de afspraken over de gevolgen van de scheiding van tafel en bed voor de kinderen zijn vastgelegd.

Partneralimentatie

Afhankelijk van de inkomenssituatie van de partners, kan partneralimentatie worden vastgesteld, op dezelfde manier als bij een echtscheiding.

Pensioen

Ouderdomspensioenrechten kunnen worden verdeeld op dezelfde manier als bij een echtscheiding. De opbouw van partnerpensioen (nabestaandenpensioen) blijft doorlopen (dit is anders dan bij een echtscheiding).

Nieuwe relatie

Samenwonen met een nieuwe partner kan wel na de scheiding van tafel en bed, trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan kan niet.

Einde van de scheiding van tafel en bed

Een scheiding van tafel en bed kan in principe blijven bestaan voor de rest van je leven. Wil je toch weer getrouwd zijn, dan is een verzoening na een scheiding van tafel en bed eenvoudig. Jullie kunnen hiervoor een gezamenlijke verklaring opstellen, die wordt ingeschreven in het huwelijksgoederenregister. Het huwelijk herleeft dan. Wil je na verloop van tijd toch echt scheiden, dan kun je samen de rechtbank vragen om de ontbinding van het huwelijk uit te spreken. Na verloop van drie jaar kan de ontbinding ook eenzijdig door een van de twee partners worden verzocht.

Meer informatie

Ook voor een scheiding van tafel en bed is deskundige begeleiding aan te raden. Via mediation of als (overlescheidings)advocaat kan ik die hulp bieden. Voor meer informatie over dit onderwerp kun je telefonisch of via e-mail contact met mij opnemen. Ook kun je het contactformulier invullen. Dan neem ik zo snel mogelijk contact op.