Curatele, bewind en mentorschap

Voor mensen die niet in staat zijn om hun persoonlijke en/of financiële zaken zelf te behartigen zijn er wettelijke beschermingsmaatregelen: curatele, bewind en mentorschap.

Curatele

De ondercuratelestelling is de meeste vergaande beschermingsmaatregel en bedoeld voor mensen die niet in staat zijn om zowel hun persoonlijke als hun financiële belangen te behartigen. Een curator behartigt de belangen van de betrokkene. Degene die onder curatele staat (de curandus) is handelingsonbekwaam en kan niet zonder toestemming van de curator zelfstandig rechtshandelingen te verrichten.

Bewind

De onderbewindstelling is bedoeld voor mensen die niet in staat zijn hun financiële zaken te behartigen. Een bewindvoerder beheert dan het vermogen van de betrokkene en deze kan zonder toestemming van de bewindvoerder geen rechtshandelingen verrichten, zoals het aan- en verkopen van goederen.Sinds 1 januari 2014 worden onderbewindstellingen gepubliceerd in het curatele-en bewindregister.

Mentorschap

Het mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen, zoals beslissingen over verzorging, verpleging en medische behandelingen niet meer zelf kunnen behartigen. Een mentor neemt indien mogelijk in overleg met de betrokkene beslissingen.

Meer informatie

Wil je meer weten over dit onderwerp, stel je vraag via het contactformulier.

Gespecialiseerde Advocaat-Familiemediator

Zoekt u een in familierecht gespecialiseerde advocaat en mediator in de buurt, die u zorgvuldig en respectvol kan bijstaan bij uw scheiding of de gevolgen daarvan, zodat er voor de toekomst een werkbare situatie tot stand komt? Neem dan contact op.

Het kantoor van Baarle-Overes Familierecht is bereikbaar op telefoonnummer: 010 – 257 1007 of per e-mail: advocaat@vanbaarleoveres.nl. Het Business Center in het gemeentehuis van Lansingerland (Tobias Asserlaan 7 te Bergschenhoek) is eenvoudig bereikbaar met de fiets, de auto en de bus. Voor de deur kan gratis geparkeerd worden.