Scheiden van tafel en bed

Een scheiding van tafel en bed is iets anders dan niet meer samen onder een dak wonen tijdens een huwelijk. Een scheiding van tafel en bed is een officiële beslissing van de rechtbank. Als je gaat scheiden van tafel en bed, blijf je officieel getrouwd, maar je moet hetzelfde regelen als bij een gewone echtscheiding. Jullie bezittingen en schulden moeten verdeeld worden en als jullie samen minderjarige kinderen hebben, moeten jullie ook een ouderschapsplan maken.

Scheiden van tafel en bed

Vroeger kozen mensen voor een scheiding van tafel en bed als zij uit elkaar wilden, maar vanwege hun geloof niet mochten scheiden. Tegenwoordig komt de scheiding van tafel en bed niet meer zo vaak voor, maar wordt het soms gebruikt als scheiden te definitief gevonden wordt.

Procedure scheiding van tafel en bed

De procedure bij een scheiding van tafel en bed is ongeveer hetzelfde als een normale echtscheidingsprocedure. Ook bij een scheiding van tafel en bed moet sprake zijn van een ‘duurzame ontwrichting’ van de relatie. De scheiding van tafel en bed wordt door de rechter uitgesproken en voor de procedure heb je net als bij de echtscheidingsprocedure ook een advocaat nodig.

Als er minderjarige kinderen zijn, dan moeten de ouders ook bij een scheiding van tafel en bed een ouderschapsplan maken, dat bij het verzoekschrift aan de rechter moet worden overgelegd. En net als bij een echtscheiding kan partneralimentatie worden vastgesteld en moeten de bezittingen en schulden worden verdeeld en/of moeten de huwelijkse voorwaarden worden afgewikkeld.

De scheiding van tafel en bed wordt door de rechter uitgesproken in een beschikking en die beschikking wordt ingeschreven in het huwelijksgoederenregister bij de griffie van de rechtbank.

Gevolgen scheiding van tafel en bed

De belangrijkste gevolgen van een scheiding van tafel en bed zijn:

Einde gemeenschap van goederen

De wettelijke gemeenschap van goederen eindigt bij het indienen van het verzoekschrift waarin verzocht wordt de scheiding van tafel en bed uit te spreken. De gemeenschappelijke bezittingen moeten worden verdeeld, over de gemeenschappelijke schulden moeten afspraken gemaakt worden. Na de scheiding van tafel en bed zijn de partners niet meer aansprakelijk voor elkaars schulden.

Verplicht ouderschapsplan

Ouders met minderjarige kinderen, zijn verplicht om een ouderschapsplan te maken, waarin de afspraken over de gevolgen van de scheiding van tafel en bed voor de kinderen zijn vastgelegd.

Partneralimentatie

Afhankelijk van de inkomenssituatie van de partners, kan partneralimentatie worden vastgesteld, op dezelfde manier als bij een echtscheiding.

Pensioen

Ouderdomspensioenrechten kunnen worden verdeeld op dezelfde manier als bij een echtscheiding. De opbouw van partnerpensioen (nabestaandenpensioen) blijft doorlopen (dit is anders dan bij een echtscheiding).

Nieuwe relatie

Samenwonen met een nieuwe partner kan wel na de scheiding van tafel en bed, trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan kan niet.

Einde van de scheiding van tafel en bed

Een scheiding van tafel en bed kan in principe blijven bestaan voor de rest van je leven. Wil je toch weer getrouwd zijn, dan is een verzoening na een scheiding van tafel en bed eenvoudig. Jullie kunnen hiervoor een gezamenlijke verklaring opstellen, die wordt ingeschreven in het huwelijksgoederenregister. Het huwelijk herleeft dan. Wil je na verloop van tijd toch echt scheiden, dan kun je samen de rechtbank vragen om de ontbinding van het huwelijk uit te spreken. Na verloop van drie jaar kan de ontbinding ook eenzijdig door een van de twee partners worden verzocht.

Meer informatie

Ook voor een scheiding van tafel en bed is deskundige begeleiding aan te raden. Via mediation of als (overlescheidings)advocaat kan ik die hulp bieden. Voor meer informatie over dit onderwerp kun je telefonisch of via e-mail contact met mij opnemen. Ook kun je het contactformulier invullen. Dan neem ik zo snel mogelijk contact op.

Gratis scheidingsgids

De scheidingsgids met veel informatie over scheiden kan gratis worden opgevraagd via het aanvraagformulier.

Gespecialiseerde Advocaat-Familiemediator

Zoekt u een in familierecht gespecialiseerde advocaat en mediator in de buurt, die u zorgvuldig en respectvol kan bijstaan bij uw scheiding of de gevolgen daarvan, zodat er voor de toekomst een werkbare situatie tot stand komt? Neem dan contact op.

Het kantoor van Baarle-Overes Familierecht is bereikbaar op telefoonnummer: 010 – 257 1007 of per e-mail: advocaat@vanbaarleoveres.nl. Het Business Center in het gemeentehuis van Lansingerland (Tobias Asserlaan 7 te Bergschenhoek) is eenvoudig bereikbaar met de fiets, de auto en de bus. Voor de deur kan gratis geparkeerd worden.

Via de rechter

Iedere echtscheiding wordt uitgesproken door een rechter. Bedenk daarbij dat “via de rechter” niet altijd betekent “naar de rechtbank”. In de praktijk vindt voorafgaand aan en tijdens de echtscheidingsprocedure meestal ook overleg tussen de partijen plaats in een zogenaamd ‘viergesprek’ met de beide advocaten en kunnen al veel zaken worden beslist,...

Mediation

In scheidingsmediation helpt een neutrale mediator de beide partners om tot overeenstemming te komen over alle aspecten van hun scheiding. Een vFAS scheidingsmediator is zeer goed thuis in het scheidings- en familierecht en beschikt vanzelfsprekend over mediation vaardigheden om de partners te begeleiden in hun communicatie met elkaar.

Overlegscheiding

Bij de overlegscheiding is sprake van teamwerk. De rol van de advocaten in een overlegscheiding is heel anders dan in een traditionele scheiding. Overleg staat voorop. De advocaten werken niet tegen, maar samen met elkaar. Bij een overlegscheiding ben ik uw advocaat en adviseer en begeleid ik u bij de onderhandelingen over het convenant.

VAN BAARLE-OVERES FAMILIERECHT IS AANGESLOTEN BIJ: