Erfrecht

Erfrecht

Een overlijden is voor de nabestaanden meestal een emotionele gebeurtenis. In de periode na het overlijden moeten allerlei beslissingen genomen worden. erfrechtDe overledene laat bezittingen en soms ook schulden na. Voor de erfgenamen is het belangrijk is om de juiste beslissingen te nemen.

Wanneer iemand overlijdt, hebben de erfgenamen de keuze uit:
• (zuiver) aanvaarden
• beneficiair aanvaarden of
• verwerpen van de erfenis

Zuiver aanvaarden

Wie een erfenis zuiver aanvaardt, aanvaardt de erfenis zoals deze is, zowel de bezittingen als de schulden. Als er per saldo meer bezittingen dan schulden zijn, is dit in het algemeen een goede keuze, maar niet altijd kennen de erfgenamen de financiële situatie van de overledene en dan kunnen zij voor vervelende verrassingen komen te staan als er (veel) meer schulden zijn dan verwacht.

Beneficiair aanvaarden

Door beneficiair te aanvaarden lopen de erfgenamen niet het risico dat zij worden opgezadeld met de schulden in een negatieve nalatenschap. Alle bezittingen en schulden worden beschreven (boedelbeschrijving) en daarna kunnen de erfgenamen beslissen of zij de nalatenschap alsnog aanvaarden of verwerpen.

Om een nalatenschap beneficiair te kunnen aanvaarden moeten de erfgenamen – individueel of gezamenlijk * – binnen drie maanden na het overlijden een verklaring laten opmaken bij de rechtbank van de laatste woonplaats van de overledene. Belangrijk is dat zij geen handelingen verrichten waaruit de aanvaarding van de nalatenschap kan worden afgeleid.

* Aan iedere verklaring zijn kosten verbonden. Als de erfgenamen gezamenlijk een verklaring afleggen zijn deze kosten slechts een maal verschuldigd.

Verwerpen

Als de nalatenschap negatief is, kan de erfgenaam er voor kiezen om de erfenis te verwerpen. Hij kan dan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schulden, maar hij krijgt ook geen bezittingen van de overledene.

Om een nalatenschap te verwerpen moet een akte van verwerping worden opgesteld door een notaris of direct bij de rechtbank van de laatste woonplaats van de overledene.

Testament of niet?

Als de overledene geen testament heeft opgesteld, geldt het wettelijk erfrecht. De langstlevende echtgenoot of geregistreerd partner krijgt alle goederen uit de nalatenschap, de kinderen krijgen voor hun deel een vordering in geld op de langstlevende echtgenoot of geregistreerd partner.

In een testament kan een andere verdeling van de nalatenschap worden vastgelegd. Ook kan een executeur worden aangewezen die de nalatenschap afwikkelt. Of er een testament is kan worden nagegaan in het Centraal Testamentenregister, waar notarissen alle testamenten registreren.

Wilt u meer weten over het onderwerp erfrecht of heeft u een concrete vraag, stel uw vraag via het contactformulier.